Onderstaand bericht heb ik afgelopen maandag aan het einde van de les ook al tegen alle aanwezigen gezegd maar nu nog eens via de website!

We hebben officieel nog 2 lessen op de planning staan. We hebben aan het begin van het seizoen een extra les ingedeeld omdat we nog niet zeker wisten hoe het seizoen er uit kwam te zien met lessen en eventueel een nieuwe coronagolf. Aangezien de meeste leden hun competenties compleet hebben, hebben we besloten om de laatste les op maandag 27 maart te laten vervallen.

Dit houdt in dat we op maandag 13 maart onze ledenvergadering op de planning hebben staan. We willen dit (gelukkig) normale seizoen gezellig afsluiten met de nodige punten die besproken gaan worden maar ook door de vele jubilarissen die we dit jaar hebben. 

Jullie krijgen van te voren nog de agenda toegestuurd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19(Corona)-Update:

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november en de update die we hebben toegezonden gekregen van de Koninklijke EHBO, hebben wij gisteravond als bestuur samen gezeten hoe wij met deze maatregelingen het beste kunnen omgaan.

Wij hebben als bestuur besloten om de lessen die gepland staan in 2021 NIET door te laten gaan en deze te verplaatsen naar 2022. Wij voelen ons als EHBO vereniging erg verantwoordelijk om de lessen op een veilige en gezonde manier te kunnen geven. Gezondheid en welzijn zijn de belangrijkste punten bij een EHBO vereniging en wij willen deze, in deze periode, nogmaals extra benadrukken en daardoor ook bepaalde keuzes maken. Wij willen graag iedereen de kans geven om op een veilige manier naar de herhalingslessen te komen en met het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames die nog alsmaar blijven stijgen, hebben wij deze keuze gemaakt.

Zie aangepast lesrooster!

Vervolgens zal er nog een ledenvergadering gepland gaan worden maar deze datum zullen jullie zo spoedig mogelijk horen.
Wij zijn er ook weer over aan het denken om de lessen weer in 2 groepen te gaan geven zodat de groepsgrootte beperkt is maar dat zal later pas definitief besloten worden. Mocht je al een voorkeur hebben, dan mag je die natuurlijk altijd al aan mij doorgeven. Dan houd ik hier rekening mee met de planning.
Tot slot wil ik jullie nog mededelen dat Lonny niet besmet is geraakt met het coronavirus maar dat wij wel blij zijn dat wij het zekere voor het onzekere hebben gekozen om de les van 8 november niet door te laten gaan.
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij die natuurlijk ontzettend graag. Wij vinden het fijn dat jullie zo flexibel zijn om er samen met ons voor te zorgen dat we voor veilige en gezonde herhalingslessen kunnen gaan.

Blijf gezond en (ja het klinkt natuurlijk wel erg vroeg) alvast fijne feestdagen voor iedereen toegewenst. Wij hopen jullie allemaal in 2022 weer te gaan zien.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste leden,

Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest om te kijken hoe we dit seizoen toch tot een goed einde kunnen laten komen.
We gaan ervan uit dat we het seizoen niet kunnen gaan afsluiten zoals jullie normaal van ons gewend zijn. De laatste 3 lessen/bijeenkomsten zullen komen te vervallen. Dit zijn kleine ongevallen/reanimatie en jaarvergadering. We hebben voor 2 lessen wel een oplossing kunnen bedenken.
Kleine ongevallen: Lonny heeft een powerpoint gemaakt van deze les. We zijn nog aan t bedenken hoe we deze het beste aan jullie kunnen geven zodat we ook weten dat jullie deze hebben bekeken en bestudeerd. Deze zullen jullie nog gaan krijgen. Les via teams of zoom lijkt ons niet de beste oplossing bij deze leerstof.
Reanimatie: wij kunnen jullie in samenwerking met de EHBO vereniging van Hengelo een e-learning reanimatie aanbieden en wij willen ook graag dat deze door iedereen wordt gedaan. Deze zal ik hieronder wat meer toelichten.

Jaarvergadering: deze zal op korte termijn komen te vervallen. We zijn nog aan t denken of we deze doorlaten gaan via Teams of Zoom. Tijdens de jaarvergadering wordt niet heel veel gesproken dus dat zou goed te doen kunnen zijn. Meer hierover krijgen jullie nog te weten.

Uitleg e-learning reanimatie:

Zoals gezegd bieden wij jullie een e-learning aan van reanimatie. Deze is gemaakt door de EHBO vereniging uit Hengelo. Wij hebben deze als bestuur doorgenomen en vinden deze goed als herhaling van de reanimatie. Jullie krijgen binnenkort (ik verwacht volgende week) een mail met een link van de EHBO vereniging van Hengelo. Gewoon volgen wat in de mail staat. Het is allemaal niet moeilijk. Je hoeft het niet allemaal in 1x te doen maar de toets moet natuurlijk wel in 1x gemaakt worden. De theorie duurt ongeveer een uur. Dit lijkt lang maar eigenlijk valt dat heel erg mee. Er zitten filmpjes in, nieuwe inzichten en natuurlijk de normale herhaling zoals we hem allemaal kennen. Als je alle onderwerpen hebt doorgenomen, krijg je als laatste een toets waar je 10 minuten over mag doen. Hier worden 14 vragen in gesteld. Ook dit is heel makkelijk te doen. Zodra jullie de toets hebben gedaan, krijg je meteen de uitslag te zien. Als deze boven de 7,0 is, ben je geslaagd en hoef je het niet nog een 2 e keer te doen. Je krijgt in principe 2 pogingen maar ik denk dat wij het allemaal binnen 1 poging kunnen halen. De uitslag zal bij Lonny binnen komen zodat zij meteen inzicht heeft wie het met een voldoende heeft afgerond. Zo hebben we toch een beetje controle erover. Jullie kunnen ook een certificaat uitprinten voor boven je bed dus dat is al helemaal super!

Let op: je moet zelf goed kijken of je alle onderwerpen hebt doorlopen. Ik heb zelf de e-learning gevolgd dus ik kan jullie altijd helpen als er vragen zijn over het systeem.

Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Als er vragen zijn, stel ze aub!! Ik ben best goed bereikbaar via de mail dus ik kan vaak snel reageren.

Let er dus op dat jullie een mailtje gaan krijgen van een andere vereniging met de link van de e-learning.(Check regelmatig jullie SPAM-box!)

Groeten,

Anneke van Noorden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanuit het Oranje Kruis worden wij geadviseerd om met mondkapjes te gaan werken. Wij als bestuur willen op dit advies ingaan. Dit houdt het volgende in:

Bedankt voor jullie begrip, alleen samen krijgen we Corona onder controle!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe cursus EHBO vereniging Eijsden

Wat doe je als een kind van de trap valt en blijft liggen? Of wat doe je als de buurvrouw komt roepen omdat de buurman zo raar doet?
EHBO vereniging Eijsden start in januari 2020 met een nieuwe cursus voor het behalen van een volledig EHBO diploma van het Oranje kruis. De cursus bevat 10 lessen incl. reanimatie en AED. De lessen vinden plaats vanaf woensdag 8 januari van 19.00 uur tot 21.30 uur in Eijsden.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op via ehboverenigingeijsden@gmail.com .

Graag tot ziens.
Bestuur EHBO vereniging Eijden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf heden heeft Anneke Heusschen de werkzaamheden van oud-secretaris John van Gennip overgenomen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op! Vanaf 1 januari 2018 is de locatie waar de lessen worden gegeven gewijzigd. Het nieuwe adres is:

Pisartlaan 1, 6245SK, Eijsden 

In verband met de wijziging van de leslocatie is gebleken dat het op de dinsdagen nogal rumoerig is waardoor de lessen moeilijk te volgen zijn. Binnen het bestuur is nu besloten om alle lessen op maandag te geven. Dit houdt concreet in dat de lessen van de dinsdag komen te vervallen en naar de MAANDAG gaan. Zie kopje lesrooster om de nieuwe data te bekijken.

Als er leden zijn die hierdoor in de knoei komen met hun planning, neem even contact met ons op. Er is overal een oplossing voor te vinden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met ingang van het nieuwe EHBO lesjaar moeten wij gaan werken met competentielijsten, deze worden afgetekend op het moment dat je een herhalingsles hebt gevolgd.

Je heb 2 jaar de tijd om aan te tonen dat je volledig competent bent, dan kunnen we verlenging van je diploma aanvragen. We moeten vanaf nu namelijk aan het Oranje Kruis kunnen aantonen dat alle gevraagde competenties behaald zijn. Het Rode Kruis werkt overigens al veel langer op deze manier.

Het bovenvermelde houdt in dat we dus niet meer gaan kijken naar het aantal lessen dat iemand heeft gevolgd, maar dat we gaan kijken naar het aantal behaalde c.q. afgetekende competenties.

Het lijkt veel maar geen paniek volgens ons moet het makkelijk haalbaar zijn om in de gestelde periode van 2 jaar alles af te ronden. Wij zullen ook een aantal inhaalmomenten c.q. inhaallessen aanbieden zodat iedereen ruim de mogelijk heeft om de gevraagde competenties te halen. Dit lesjaar gaan we starten en we zullen kijken of het bovenvermelde haalbaar is.

De AED lessen en de Lotuslessen blijven verplichte lessen die iedereen jaarlijks moet volgen, natuurlijk zijn ook tijdens deze lessen competenties te behalen.

Aan de start van het nieuwe seizoen krijgen jullie een overzicht van de competenties die jullie in een herhalingsles kunnen halen, zo houden jullie zelf ook overzicht over alle competenties die je gehaald hebt en die je nog moet doen. Als er nog onduidelijkheden zijn horen we het graag, voor ons is het ook even wennen want voor ons is het ook een heel andere manier van “werken”.

Te behalen competenties per herhalingsles seizoen 2017 / 2018 en 2018/ 2019

Lotussen 23-10-2017 en 09-01-2018 (jaarlijks verplicht)

•  Shock
•  Ernstige hartklachten
•  Epileptische aanval
•  Te lage / te hoge bloedsuiker
•  Beroerte

Ademhaling 12-12-2017

•  Beoordelen ademhaling
•  Luchtwegbelemmering
•  Verstikking zuigeling
•  Borstletsel
•  Ziekte t.g.v. ademhaling
•  Snelle ademhaling

AED 07-11-2017 en 19-02-2018 (jaarlijks verplicht)

•  Let op gevaar
•  Zorg voor professionele hulp
•  Snel op zij draaien bij braken
•  Reanimatie volwassenen
•  Reanimatie kinderen en zuigelingen
•  AED

Brandveiligheid 20-11-2017

•  Inademen gas / rook / chemische stoffen
•  Vergiftigingen
•  Giftige stoffen op de huid

Spellen en 1 e inhaalmoment 18-12-2017

•  Behalen ontbrekende competenties tot 18-12-2017

Bewustzijn 22-01-2018

•  Beoordelen bewustzijn
•  Stabiele zijligging
•  Schedel en/of hersenletsel
•  Elektriciteitsletsels
•  Flauwte

Kinder EHBO 06-02-2018

•  Koortsstuipen
•  Hersenvliesontsteking
•  Ziekteklachten algemeen

Kleine ongevallen 06-03-2018

•  Oogletsel
•  Oorletsel
•  Bloedneus
•  Gebitsletsel
•  Insectenbeten
•  Tekenbeet
•  Zeediersteken
•  Slangenbeten
•  Eiken processierups

Volgend seizoen:

Bewegingsletsels datum nog onbekend

•  Verplaatsen slachtoffer
•  Mogelijk wervelletsel
•  Kneuzing / verrekking
•  Spierscheuring
•  Botbreuken / ontwrichting

Warmte- koudeletsel datum nog onbekend

•  Ernstige onderkoeling
•  Hitteberoerte
•  Lichte onderkoeling
•  Hittekramp / uitputting
•  Brandwonden
•  Bevriezingswonden

Bloedverlies datum nog onbekend

•  Druk op hevig bloedende wond
•  Wonden
•  Verbandleer

In het EHBO seizoen 2018 / 2019 komen er op het einde nog 2 inhaalmomenten om ontbrekende competenties te halen, dan is de cyclus van 2 jaar rond. Wij streven ernaar om alles volgens planning te doen.

Er blijft altijd tijd om ook van jullie kant nog het een en ander toe te voegen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij de jaarvergadering 2016 zijn er weer een aantal jubilarissen gehuldigd, proficiat!


V.l.n.r: Marc Bleeser, Trees Piters, Joanetta Freens, Marie-José Neven, Jean Freens, Sylvia Bleeser.

5 jaar: Jean en Joanetta Freens
10 jaar: Trees Piters  Sylvia en Marc Bleeser
15 jaar: Marie-José Neven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helpen is niet altijd doen

Soms is een arm om een schouder, een luisterend en oplettend oor genoeg

491_highlight

Hulp verlenen is niet altijd een zaak van leven of dood. Er komen zelfs niet altijd verbanden aan te pas. Soms is het voldoende er gewoon te zijn voor iemand. Blijf in de buurt en kijk hoe het gaat. Gaat iemand opeens verward praten, erg zweten en/of duizelig worden dan moet je opnieuw kijken wat er aan de hand is.

Helpen is meer luisteren dan doen (wat mankeert iemand) en ook dat kun je leren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onkruidverdelger

onkruidverdelger mogelijk kankerverwekkend

496_highlight

Glyfosaat, een van 's werelds populairste onkruidverdelgers, is mogelijk kankerverwekkend.
De afdeling voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat industrieel gebruik van het middel, zoals in de grootschalige landbouw, gevaarlijk is.
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) acht gebruik van het middel, bekend onder de merknaam Roundup, door tuinierende particulieren echter niet riskant.

Het IARC maakte donderdag in het tijdschrift The Lancet Oncology bekend glyfosaat voortaan aan te merken als mogelijk kankerverwekkend. Dat is in rangorde van zorgelijkheid de tweede categorie. Onder meer anabole steroïden en werk in wisseldiensten vallen in dezelfde groep.

Landarbeiders
Er is 'beperkt bewijs' dat de onkruidverdelger bij mensen non-Hodgkin-lymfklierkanker kan veroorzaken. Inmiddels is al overtuigender bewezen dat ratten en muizen door blootstelling aan glyfosaat verschillende vormen van kanker kunnen ontwikkelen. Volgens het IARC is het middel aangetroffen in het bloed van landarbeiders, wat aantoont dat het door het lichaam wordt opgenomen. Het agentschap maakt zich vooral zorgen over mensen die dagelijks met glyfosaat werken.

Roundup
Monsanto, de fabrikant van Roundup, is het hartgrondig oneens met het besluit van het IARC. 'Elk voorgeschreven gebruik van glyfosaat is onschadelijk voor de gezondheid', aldus woordvoerder Phil Miller in een reactie.

Amerikaanse chemisch bedrijf Monsanto is wereldleider op het gebied van de genetische modificatie van zaden en producent van Roundup, een van de meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ter wereld, dat bestaat uit glyfosaat. In Nederland mag Roundup vanaf einde dit jaar niet meer aan particulieren verkocht worden.

Bron: www.parool.nl,
© anp
(bewerkt)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 18 november 2014 hebben wij bezoek gehad van Gerard en Judith van Maas en Mergelland radio met hun radioprogramma "op reis met....". Ze hebben toen een een aantal leden en bestuursleden geïnterviewd.

Het radioprogramma kan vanaf dinsdag 16 december vanaf 12:00 uur op deze site afgeluisterd worden door op de play-knop te klikken onder de afbeelding van het visitekaartje.(Adobe Flashplayer vereist!)

Veel luisterplezier!

 

© 2014 www.opreismet.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe secretaris vanaf 11 maart 2014

Vanaf 11 maart 2014 gaat Dhr. John van Gennip de functie van secretaris overnemen van Dhr. Raymond van de Burgt. We bedanken Raymond namens de hele vereniging voor alle moeite die hij voor de voor de vereniging heeft gedaan. We wensen John ook veel succes met de functie secretaris bij onze vereniging.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download de EHBO-app voor uw smartphone!

Weet wat u moet doen bij een ongeval! Met deze app hebt u de juiste EHBO instructies altijd op zak. Download het HIER .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewoon doen. Leer eerste hulp verlenen. Veilig voor u en uw omgeving!

U weet het, de meeste ongelukken gebeuren in en rond uw woning. Dan is het dus van groot belang te weten wat u moet doen. Hoe stelp je bijvoorbeeld die bloeding en verbind je iemand op een goede manier?

Het is dus tijd om te leren hoe eerste hulp verleend moet worden. Dat kan bij de Koninklijke EHBO, afdeling Eijsden. Al ruim dertig jaar!

Eerste hulpverlening leer je niet achter een pc of uit een boek, maar vooral door te doen. Praktijk is van groot belang en staat bij ons dan ook voorop. Haal het EHBO-diploma en voel u een stuk zekerder als er iets gebeurt!

Het draagt ook nog bij aan een veiligere omgeving.

Wij starten de cursus start op woensdag 8 januari 2014. De kosten bedragen €. 160, - voor 12 lessen én het examen, inclusief reanimatie/AED, kosten examen, het lesboek, diploma en alle lesmateriaal!

Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website: www.ehboeijsden.nl of mail of bel de secretaris Raymond van der Burgt, tel. 043-4092171; e-mail: EHBO@burgt.nu.

Aarzel niet, meldt u aan! De Koninklijke EHBO leert helpen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De belangrijkste verschillen tussen de 25ste en de 26ste druk van het Oranje Kruisboekje

Deze verschillen kunt u HIER lezen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zit uw hart op de juiste plek? Meld u aan als vrijwilliger

Graag nodigen wij geïnteresseerden en hulpverleners uit voor een informatiebijeenkomst over AED en het Reanimatie Oproep Netwerk. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Eijsden. “Ik hoop dat met deze bijeenkomst zich meer mensen aanmelden voor het Reanimatie Oproep Netwerk. Want, iedere seconde telt!”, aldus wethouder Jo Bisscheroux.

Verspreiding AED (Automatische Externe Defibrillator )
De gemeente vindt het zeer belangrijk dat het netwerk van AED's binnen Eijsden-Margraten groter wordt. Reden hiervoor is dat bij onmiddellijk hartfalen het tijdsaspect een beslissende rol speelt. Op dit moment is in de gemeente Eijsden-Margraten een onevenredige spreiding van AED's.

Zit uw hart op de juiste plek?
Hart voor Limburg is op zoek naar vrijwillige burgerhulpverleners die als eerste ter plaatse zijn en hulp kunnen bieden. Deze burgerhulpverleners vormen samen een Reanimatie Oproep Netwerk. Zonder vrijwilliger burgerhulpverleners heeft een Reanimatie Oproep Netwerk geen kans van slagen. Als burgerhulpverlener help je alleen als je daartoe in staat bent.

Aanmelden als vrijwilliger?
Wilt u vrijwilliger worden en een bijdrage leveren?
- Iedereen met een geldig reanimatiecertificaat en/of een AED certificaat kan zich aanmelden als vrijwilliger.
- U wordt dan opgenomen in het alarmeringssysteem.
- Na aanmelding ontvangt u een sms-bericht van ‘AED Alert' dat u geregistreerd bent.
- Vanaf dat moment kunt u worden opgeroepen voor hulpverlening.
- Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.hartvoorlimburg.nl of www.hartslagnu.nl .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hond kan ziekenhuisbacterie opsporen

Het VUmc heeft aangetoond dat honden in staat zijn om een ziekenhuisbacterie op te sporen. De 2-jarige beagle Cliff controleerde afdelingen op de bacterie Clostridium difficile, die diarree en levensbedreigende darmontstekingen kan veroorzaken.

Dit meldt Zorgvisie . Na een training van twee maanden wist de hond binnen 10 minuten een hele ziekenhuisafdeling controleren. Normaal gesproken is daar tijdrovend laboratoriumonderzoek voor nodig.

Resultaten

De jonge hond geeft aan dat patiënten besmet zijn door naast hun bed te gaan zitten. Tijdens de tests wist hij 25 van de 30 besmette patiënten aan te wijzen (83 procent). Toen de beagle monsters van de ontlasting moest ruiken, had hij het zelfs in 100 procent van de gevallen goed. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten, die donderdag werden gepubliceerd in het British Medical Journal.

Beperkt onderzoek

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, wijzen de onderzoekers erop dat het slechts een beperkt onderzoek was. Ook blijft veel onduidelijk. Zo valt nog niet te zeggen wat de hond precies ruikt en hoe in de dagelijkse praktijk honden ingeschakeld kunnen worden.

Bron: Zorgvisie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezonde voeding verkleint sterftekans hartpatiënten

AMSTERDAM - Een nieuwe internationale studie toont aan dat een dieet rijk aan fruit, groenten en vis de kans op terugkerende hartaanvallen en beroertes significant vermindert. 

Onderzoekster Mahshid Dehghan van The Population Health Research Institute (PHRI) bekeek met haar team de effecten van voeding op de gezondheidsresultaten voor mensen met hart- en vaatziekten.

Aan het onderzoek namen in totaal meer dan 30.000 volwassenen uit 40 landen met een gemiddelde leeftijd van 66 deel, die allen hart- en vaatziekten hadden of ernstige schade aan organen.

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation, wijst uit dat de deelnemers met een dieet rijk aan vezels en weinig verzadigde vetten ongeveer 30 procent minder risico hebben op een hartaanval of een beroerte.

Bloedverdunners

"De belangrijkste bevinding van de studie is dat een dieet rijk aan fruit, groenten en vis de kans op een tweede hartaanval beduidend vermindert", zeht Dehghan.

"Gezond eten biedt extra voordelen voor mensen die medicijnen gebruiken, zoals bloedverdunners, voor de behandeling van hun kwalen.” 

Bron:  NU.nl/Healthylives.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bril met live ondertiteling

horen 200x200 Bril met live ondertiteling horen 200x200 photoEen bril voor doven en slechthorenden. Het klinkt vreemd, maar toch wordt er hard aan gewerkt. SpraakZien, zoals de bril heet, voorziet de drager van live ondertiteling tijdens een gesprek, met behoud van oogcontact tussen de sprekers. Vier Leidse studentes Taalwetenschap voeren wetenschappelijke experimenten uit met de bril.

Spraakherkenning
Voor een prima horend persoon is de bril misschien een gimmick, voor doven en slechthorenden is hij een uitkomst. Wie de bril heeft opgezet ziet wat de gesprekspartner zegt als tekst in de lucht verschijnen, geprojecteerd op een afstand van zo'n drie virtuele meters. De bril is draadloos verbonden met een microfoon. Spraakherkenningssoftware transformeert de opgevangen geluiden in tekst, die vervolgens door de bril wordt weergegeven. De (doorzichtige) bril is nu nog wat log.

Smartphone
Het idee voor SpraakZien ontstond in 2010 buiten de Leidse universiteit, toen natuurkundige Michiel van Overbeek, specialist op geluidsgebied, werd getroffen door een gehooraandoening. Hij liet zijn hersens kraken en bedacht de bril. Om zijn idee te ontwikkelen, richtte hij samen met Wilfried Claus en Barend Nieuwendijk de maatschap OorZaak op. Nieuwendijk: `We combineren drie bestaande technieken: een videobril, een mini-microfoon en spraakherkenningssoftware. In die technieken is een enorme ontwikkeling gaande. We willen ook dat de software op de smartphone gaat draaien; nu heb je nog een laptop nodig.' De Stichting Plotsdoven juicht het initiatief toe en heeft gezorgd voor testpersonen.

Er moet nog veel verbeterd worden. Praten met een gesprekspartner lukt bijvoorbeeld wel, maar hoe gaat het op een drukke, luidruchtige verjaardag” Toch ziet de doelgroep heil in het product: ` Met wat we nu hebben kunnen we al veel mensen helpen maar er wachten nog jaren van optimalisering van de bril.'
Bron: medical facts (bewerkt)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe behandeling trombosebeen

dv trombose dv trombose dv trombose photoEen nieuwe behandeling van trombosebenen zorgt er voor dat niet alleen recent, maar ook bestaand, ouder stolsel uit de aderen wordt verwijderd. De nieuwe behandeling heet kathetergeleide trombolyse en bestaat uit het via een katheter direct inbrengen van stolseloplossende middelen in het been.
Door de nieuwe behandeling verdwijnen de klachten van de patiënt meteen.

Bovendien neemt de kans op chronische klachten door de trombose (een zogenoemd post-trombotisch syndroom) duidelijk af, net als de kans op terugkerende stolsels in de aderen. Dit betekent voor de patiënt een forse verbetering van de kwaliteit van leven.

Het trombosebeen komt in Nederland ongeveer 20.000 maal per jaar voor en wordt normaal gesproken behandeld met bloedverdunners, steunkousen en mobilisatie. Deze standaard-behandeling voorkomt dat bloedproppen naar de longen schieten. Bovendien wordt het stolsel niet groter, maar het reeds gevormde stolsel in de aderen blijft gewoon zitten. Dit veroorzaakt jaarlijks bij meer dan 5000 patiënten blijvende verstoppingen in de aderen met een post-trombotisch syndroom, met toegenomen spataderen, huidverkleuringen aan de onderbenen en in het ernstigste geval een open been tot gevolg.

Nieuwe behandeling
Uiteindelijk leidt de huidige standaardbehandeling ertoe dat in Nederland meer dan 100.000 patiënten met een post-trombotisch syndroom rondlopen die veel zorg vragen. Jaarlijks slokt dit ongeveer 1 procent van de nationale gezondheidszorgkosten op (800 miljoen euro).
“De nieuwe behandeling kan naast een afname van de ernstige late gevolgen van een trombosebeen voor de individuele patiënt dus ook een enorme kostenbesparing bewerkstelligen”, aldus vaatchirurg prof. dr. Cees Wittens van het Maastricht UMC+, tevens voorzitter van het Dutch College of Phlebology.

Bron: medical facts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat doet u?

Iemand in uw omgeving wordt niet goed. Grote kans dat zoiets gebeurt. Wat doet u dan? Raakt u in paniek of weet u wat u moet doen? Het komt vaker voor dan u denkt. Zorgt dat u er dan klaar voor bent. Leer eerste hulp verlenen. Goed voor uzelf, uw omgeving en anderen.

Geef u op voor onze eerste hulpcursus. De EHBO afdeling Eijsden start in januari 2013. Na de cursus vraagt u zich niet meer af wat u kunt doen, maar bent u in staat om te helpen!

Voor meer informatie mail naar: ehbo@burgt.nu.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken is de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp in Nederland. De vereniging telt ruim 520 afdelingen, grote en kleinere afdelingen, met in het totaal circa 42.000 leden. Alle leden zijn op een of andere wijze actief op het gebied van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en de meeste zijn in het bezit van het officiële diploma Eerste Hulp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacteriële verspreiding is tot 94% te reduceren met gebruik van hygiënisch toetsenbord.

Een goede hygiëne in een medische omgeving kan van levensbelang zijn. Ter bevordering van infectiepreventie en handhygiëne is het gebruik van een Medigenic toetsenbord bewezen effectief. Een ingebouwd “schoonmaak-alarm” geeft aan wanneer desinfectie nodig is. Door het platte en waterdichte ontwerp is desinfectie met o.a. chloor en alcohol snel en eenvoudig te realiseren. Het toetsenbord kan worden gereinigd zonder af te koppelen door de aan/uit knop.

Het toetsenbord is ontwikkeld in opdracht van het University College Hospital uit Londen. Het toetsenbord voldoet aan de strenge eisen en richtlijnen voor hygiëne.

Gratis testen
U wilt zichzelf overtuigen? Dat kan! De leverancier biedt een 30 dagen gratis testperiode aan.

www.medigenic.nl

Bron: medical facts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roken tast werking hersenen aan


Roken tast het geheugen, het leervermogen en het vermogen om te redeneren aan. Dat blijkt uit een recente studie aan het King's College London onder 8800 vijftigplussers.

Uit het onderzoek blijkt dat ook hoge bloeddruk en overgewicht negatieve impact hebben op de hersenen, maar in mindere mate dan roken. De conclusies zijn in lijn met eerder onderzoek naar het effect van roken op de hersenen, schrijft BBC News .

Onderzoek

De Britten onderzochten verbanden tussen de kans op een hartaanval of beroerte en het brein. Deelnemers aan het onderzoek kregen diverse tests, zoals het leren van nieuwe woorden en het opnoemen van zoveel mogelijk dieren in één minuut. Deze tests werden na vier en acht jaar herhaald.

Cognitieve achteruitgang

Het risico op een hartaanval of beroerte blijkt sterk geassocieerd met cognitieve achteruitgang: hoe hoger het risico, hoe sterker het effect. Ook constateren de onderzoekers een consistent verband tussen roken en lagere scores in tests.

Publicatie

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Age and Aging .

Bron: BBC News

Bron: artsennet.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Springkussen is bottenbreker

15-voudige toename ongelukken

Kinderartsen in de VS spreken al van een epidemie: elfduizend kinderen per jaar belanden daar in het ziekenhuis vanwege hun capriolen op een springkussen.

Slaakten de kinderartsen net een zucht van verlichting omdat de thuistrampoline over z'n hoogtepunt heen lijkt, hebben ze er weer een kopzorg bij: de epidemie van ongelukken op springkussens. Momenteel wordt iedere vijfenveertig minuten een kind naar de spoedeisende hulp gebracht dat in een springkussen flink gewond geraakt is, in totaal ruim elfduizend kinderen per jaar. Drieduizend daarvan liepen een botbreuk op.

Dit zijn weliswaar cijfers uit de VS, deze week gepubliceerd in het vakblad Pediatrics . De stichting Consument en Veiligheid heeft voor de periode 2002-2006 onderzocht hoeveel kinderen in Nederland vanuit welke speeltoestellen naar de Eerste Hulp moesten. Het springkussen kwam toen nog met twaalfhonderd ongevallen op plaats vier, achter klimrek, glijbaan en schommel. Maar in de VS is juist het aantal ongevallen met springkussens tussen 2008 en 2010 verdubbeld. De trend in Nederland zal wel dezelfde kant op gaan, want ook wij bestellen de laatste jaren voor het minste of geringste een springkussen. Doorgaans stormen kinderen van alle leeftijden op de attractie af en raakt die te vol. En een dertienjarige ADHD-er die verwoed salto's probeert te maken, heeft weinig oog voor de vierjarige hummel binnen het bereik van zijn wild rondzwaaiende ledematen.

Omdat relatief veel ongelukken op springkussens het gevolg zijn van onderling contact, pleiten de onderzoekers van het Center for Injury Prevention voor maar één kind tegelijk op het springkussen. Op z'n minst, vinden ze, moet een volwassene er op toezien dat alleen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en grootte tegelijkertijd het springkussen op gaan.

Pediatric Inflatable Bouncer–Related Injuries in the United States, 1990–2010 , M. Thompson, e.a., Pediatrics, december 2012

Auteur Arnout Jaspers

Bron: Wetenschap24.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EHBO afdelingen Eijsden en Margraten assisteren bij het Margraten Memorial Concert 2012


Na gedane arbeid is het goed rusten

Op zondag 9 september 2012 vond in Margraten weer het jaarlijkse Memorial concert plaats. In Margraten en het omliggende gebied, worden de opofferingen en prestaties van hen die vielen op vele manieren herdacht, met inbegrip van de prestaties van een Margraten Memorial Concert: een hoogwaardige open-air concert gegeven op de Amerikaanse begraafplaats.

Het is een klassiek concert programma afgestemd op de unieke locatie van de prestaties en dus een waardig eerbetoon aan de soldaten die vonden hun laatste rustplaats hier. Deze traditie begon in 2006, en het concert vindt altijd plaats in september. September is de maand waarin de bevrijding van Nederland begon - hier in Limburg - in 1944.

Dit jaar hebben de EHBO-afdelingen van Eijsden en Margraten voor het eerst gezamenlijk assistentie verleend bij dit evenement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coating in lenzendoosje verkleint risico ooginfectie

oog Coating in lenzendoosje verkleint risico ooginfectie oog photoHet risico op een ooginfectie door het dragen van contactlenzen vermindert wanneer bewaardoosjes voor lenzen worden geïmpregneerd met een zilververbinding of behandeld met een antifouling-coating. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Wenwen Qu.

Microbiële keratitis is een ernstige complicatie als gevolg van het dragen van contactlenzen en kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. Wereldwijd lopen zo'n 125 miljoen contactlensdragers dit risico. Promovendus Qu onderzocht hoe dit risico gereduceerd kan worden. Het onderzoek vergroot het inzicht in de hechting van bacteriën aan het hoornvlies, contactlenzen en lenzendoosjes.

Qu stelt vast dat de door haar berekende kans op overdracht van bacteriën op het hoornvlies goed overeenkomt met experimentele data en met de principes in de oppervlakte-thermodynamica. Verder blijkt dat de hechtingskrachten van bacteriën verminderen door het gebruik van lenzendoosjes die zijn geïmpregneerd met een zilververbinding, of behandeld met een antifouling-coating. Ook zijn deze doosjes eenvoudiger schoon te maken.

Bron: medical facts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met meekijkend publiek erbij help je juist snéller iemand in nood

VU Met meekijkend publiek erbij help je juist snéller iemand in nood VU photoHet bystander effect , waarbij mensen iemand in nood niet snel helpen als er veel publiek is, blijkt te verhelpen door bijvoorbeeld cameratoezicht. Dan realiseren mensen zich dat hulp bieden hun reputatie verhoogt en grijpen ze wel snel in. Dat tonen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) aan in een artikel dat is gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology.

Omstanders blijken vaak niet adequaat hulp te bieden als er veel publiek is aan bijvoorbeeld mensen die in gevaar zijn, zoals bij een aanranding of een hartaanval. In de sociale psychologie heet dat het bystander effect . Mensen voelen zich dan minder verantwoordelijk en onderschatten de ernst van de situatie als anderen ook niet ingrijpen. Onderzoekers van de VU en het NSCR veronderstelden een ander proces omdat het bystander effect best vreemd is want iedereen wil toch wel worden bewonderd. Kan het niet zo zijn dat mensen juist eerder ingrijpen als er meer omstanders zijn die kunnen zien hoe goed zij handelen?

Webcams
In een onderzoek werden mensen ingelogd op een niet bestaand internetforum waar ze berichten konden lezen van fictieve mensen die in emotionele nood waren. De resultaten bevestigden het bystander effect : wanneer veel mensen op het forum aanwezig waren, gaven de deelnemers aan het onderzoek minder hulp aan de hulpbehoevende. Echter, zodra de onderzoekers subtiele aanwijzingen gaven in de omgeving die mensen er aan herinneren dat hun gedrag kan worden beoordeeld door anderen, zoals de aanwezigheid van een webcam, werd plots een omgekeerd patroon van het bystander effect gevonden: deelnemers hielpen de mensen in emotionele nood naarmate er meer mensen op het forum waren.

Een kwestie van reputatie
VU- en NSCR-onderzoeker Marco van Bommel: “Het lijkt er op dat zodra mensen weten dat hun gedrag gevolgen heeft voor hun reputatie, ze wel bereid zijn om anderen te helpen, vooral als er een groot publiek aanwezig is dat hun goede gedrag kan waarnemen.. Niet alleen komen er steeds meer beveiligingscamera's, maar ook heeft vrijwel iedereen een mobiele telefoon met een camera en is het zelfs mogelijk om van elkaar te zien wie op welke locatie is. Dit kan privacy ondermijnen, maar het gunstige effect kan zijn dat omstanders net even over de drempel worden getild om bij een noodsituatie niet af te wachten, maar juist de helpende hand te bieden.”

Bron: medical facts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectrograaf meet leeftijd blauwe plek nauwkeurig

Barbara Stam analyseerde blauwe plekken bij bezoekers van het letselspreekuur van de GGD Amsterdam. Ze stelde vorm en grootte van blauwe plekken vast en deed metingen met een speciale, in het Academisch Medisch Centrum ontwikkelde spectrograaf. De leeftijd van de gemeten blauwe plekken was vooraf bekend. Daarna onderzocht Stam blauwe plekken van collega's en haarzelf, die in een periode van twee weken op verschillende momenten met de spectrograaf werden bekeken.

Aan de hand van een computermodel maakte ze vervolgens een simulatie en rekende ze uit hoe oud de blauwe plek was. Op dit moment kan de methode bij een plek van één dag oud tot op een half uur nauwkeurig de leeftijd bepalen. Bij plekken van vijf dagen oud is er een marge van zeventien uur. Klaar voor de kliniek is de nieuwe techniek echter nog niet: de methode moet eerst nog verder gevalideerd worden.

Bron: medical facts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schippers: bij agressie geen zorg

Schippers vindt dat zorgverleners hulp moeten kunnen weigeren als ze agressief worden behandeld

Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat zorgverleners hulp moeten kunnen weigeren als ze agressief worden behandeld. Artsen en verpleegkundigen hoeven niet iedereen te helpen, zegt ze.

"Als iemand dronken de spoedeisende hulp aan het verbouwen is en hij heeft een snee in zijn hand, kan ik me voorstellen dat de arts zegt: ik zie je morgen wel weer terug."

Volgens Schippers is het niet nodig algemene regels hiervoor op te stellen, maar moeten de instellingen zelf bepalen waar de grens ligt.

"Mensen in de zorg zijn altijd bereid ver te gaan", zegt ze. "Maar als je bedreigd wordt, komt er op een gegeven moment een eind aan wat je voor een patiënt kunt doen." Bij de afweging speelt volgens haar ook mee hoe ernstig iemand gewond is.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over agressie in de zorg en heeft samen met werkgevers en werknemers een actieplan opgesteld. Zo komt er geld voor trainingen.

Verder vindt het kabinet dat de politie bij aangiftes een opener houding moet aannemen en dat er meer gebruik moet worden gemaakt van snelrecht.

Bron: NOS.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisartsen lanceren 'betrouwbare medische site'

Screenshot van de website thuisarts.nl

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid, opent het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website thuisarts.nl. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid presenteert vandaag de website.

Veel mensen met klachten of vragen gaan eerst op internet te rade, maar de informatie die ze daar vinden is vaak onbetrouwbaar of lastig te interpreteren. Regelmatig doen mensen daardoor foute aannames, aldus de NHG. Vandaar dat de artsenkoepel nu deze website lanceert. De website is samengesteld door huisartsen en moet ervoor zorgen dat mensen meer en beter aan informatie kunnen komen.

Op de website kunnen mensen tips krijgen om gezond te blijven en hun klachten aan te pakken. Ook geeft de site advies of een patiënt naar de huisarts moet en kan die als een soort naslagwerk dienen na een huisartsbezoek.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid presenteerde vandaag de website, die zij een belangrijk initiatief noemt dat past bij deze tijd. 'We willen allemaal zorg dicht bij huis. Nou, dit is zorg in huis, hoeveel beter wil je het hebben?' Ze vindt thuisarts.nl belangrijk, omdat veel mensen ook 's avonds en in het weekeinde met vragen zitten over hun gezondheid en dan begrijpelijke en betrouwbare antwoorden zoeken.

Bron: Trouw.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonlicht doet meer dan alleen natuurlijke aanmaak vitamine D

zonkracht 300x116 zonlicht doet meer dan alleen natuurlijke aanmaak vitamine D  zonkracht 300x116 photoGematigde blootstelling aan zonlicht doet meer goeds voor het lichaam dan enkel de natuurlijke aanmaak van Vitamine D. Na eerdere onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit, zijn nu ook wetenschappers uit Australië tot eenzelfde conclusie gekomen. “Zij onderstrepen duidelijk wat anderen al eerder ontdekten: gematigde blootstelling aan UV-licht is wenselijker dan het innemen van supplementen”, aldus Ad Brand van het Sunlight Research Forum.

Zonlicht effectiever dan supplementen
Het gehele immuunsysteem van het menselijk lichaam wordt gestimuleerd bij gematigde blootstelling aan zonlicht, is te lezen in de onderzoeksresultaten van een drietal wetenschappers aan de University of Western Australia. “Een verantwoorde omgang met zonlicht – buiten en/of binnen – doet dus veel meer goeds voor de mens dan vitamine D via voedsel of speciale supplementen kan doen”, legt Brand uit. Door de toename aan onderzoeken die zich richten op UV-licht en vitamine D, is er steeds meer inzicht in de werking en effecten ervan.

UV belangrijker dan vitamine D
De Australische wetenschappers bekeken in hun studie het effect van blootstelling aan zonlicht en het effect van enkel vitamine D op het immuunsysteem. Zij concluderen dat UV-licht wellicht op een breder vlak belangrijk is dan enkel vitamine D. Dit geldt infecties en bij immuunziekten zoals psoriasis, multiple sclerosis en astma.

De enige natuurlijke wijze
Aanvullend blijven de positieve effecten van Vitamine D belangrijk, hetgeen wordt aangemaakt bij gematigde blootstelling aan zonlicht. Het is de enige echt natuurlijke wijze om vitamine D in het lichaam te krijgen. Inmiddels is alom bekend en wetenschappelijk geaccepteerd hoe gezond deze lichaamseigen vitamine is. Het gaat botontkalking tegen, maar is ook bewezen preventief bij het ontstaan van darmkanker. Daarnaast zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken die preventieve eigenschappen toewijzen aan vitamine D bij het ontstaan van borstkanker, prostaatkanker en hart- & vaatziekten.

Bron: Medical facts (bewerkt)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorrijders in actie voor de Traffic Informers op Bikers-avond

Hierbij informatie over een leerzame bijeenkomst. Het bestuur vindt dit belangrijk en heeft besloten dat het bijwonen van deze avond als een herhalingsles telt.

Motorrijschool Peter Waterval organiseert jaarlijks drie tourritten waarbij motorrijders een flinke rit door de Ardennen rijden. De opbrengst van deze ritten wordt altijd geschonken aan een goed doel omtrent Verkeersveiligheid.

Voorafgaande aan de tourritten van 2012 organiseert Motorrijschool Peter Waterval op zaterdag 21 april een interessante bikers- avond in Café de de Sjmiëd te Oost-Maarland. Motorrijders en jeugdige scooterrijders zijn hierbij van harte uitgenodigd. Ook ouders en andere geïnteresseerden bevelen wij deze avond aan.

Dit evenement is een samenwerkingsverband tussen VMBO- scholieren van het Sint- Maartens College, Motorrijschool Peter Waterval en wordt gecoördineerd door Bianca Partouns, studente aan de Hogeschool Zuyd. De scholieren gebruiken dit project voor respectievelijk hun maatschappelijke stage c.q. studeeropdracht. Zij hebben belangeloos veel vrije tijd en energie in dit project gestoken om er iets unieks van te maken.

De avond staat in het teken van Verkeersveiligheid. Een gedupeerde motor- en scooterrijder presenteren vanaf 19.00 uur op eigen wijze hun levensverhaal. Zij zijn lid van de Traffic Informers dat onderdeel is van het ROVL. Voor meer informatie over de Traffic Informers kan men terecht op www.rovl.nl .

Dit evenement zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van bedrijven die zich inzetten voor de verkeersveiligheid. Toezeggingen zijn gedaan door o.a. het ROVL, Brandweer Eijsden, de EHBO- afdeling Eijsden en vrijwilligers die affectie hebben met motorrijden.

Ook namens de gemeente Eijsden-Margraten zal er een vertegenwoordiger aanwezig zijn.

Om de avond goed af te sluiten zal er vanaf 21.00 uur een optreden van de Eijsdense coverband ‘Try out' plaatsvinden. Deze coverband bestaat uit Lilian Koevoets, Huub Suma, Guus Schutt, Guido Spronck, Nico van de Berg en Peter Waterval. Zij zullen jullie een leuke afsluiting van de avond bieden met muziek van de jaren '60 t/m muziek van tegenwoordig!

Hopelijk zien we jullie allemaal op zaterdag 21 april in Café de Sjmiëd!

Motorrijschool Peter Waterval, leerlingen VMBO Sint- Maartens College en Bianca Partouns.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 08-03-2012

‘Varkentje heeft koorts' vertelt kinderen en ouders over koorts

boek1 229x300 ‘Varkentje heeft koorts' vertelt kinderen en ouders over koorts boek1 229x300 photo
Nelleke Scherpbier (auteur), Marianne Witvliet (illustratrice) en Ruud Nijman (arts) lanceren voorlichtingsboekje voor kinderen
Koorts bij kinderen is een veelvoorkomend probleem. Om over koorts goede en begrijpelijke voorlichting te kunnen geven, hebben een schrijfster, een illustratrice en een arts de krachten gebundeld met het boekje ‘Varkentje heeft koorts' als resultaat. Het boekje wordt uitgegeven door uitgeverij Mozaïek en is op 14 maart feestelijk overhandigd aan acteur en muzikant Joris Lutz.

Koorts bij kinderen is een veelvoorkomend probleem in de huisarts- en kindergeneeskunde. Onder leiding van prof. dr. Henriette A. Moll en dr. Rianne Oostenbrink doet de onderzoeksgroep Besliskunde op de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC–Sophia Kinderziekenhuis hier onderzoek naar.

Goede voorlichting over koorts is belangrijk. Arts-onderzoeker drs. Ruud Nijman: “Hoe weten we bij welk kind er sprake is van een ernstige infectie? Kunnen we deze ernstige infecties voorspellen of vroegtijdig vaststellen? En hoe moeten we ouders informeren als ze weer naar huis gaan? Op welke alarmsymptomen horen ouders te letten?”

In samenwerking met Nelleke Scherpbier (schrijfster van kinderboeken), Marianne Witvliet (schrijfster en illustrator van kinderboeken) en uitgeverij Mozaïek heeft de onderzoeksgroep nieuw voorlichtingsmateriaal voor ouders en hun kinderen ontwikkeld. Het kinderboekje ‘Varkentje heeft koorts' is bestemd voor kinderen van 2 tot 5 jaar oud en hun ouders. ‘Varkentje heeft koorts' informeert ouders en hun kind over het bezoek aan de Spoedeisende Hulp en over veel voorkomende problemen bij koorts.

Bron: medical facts (ingekort)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologische oplosbare stent kent veel voordelen voor patiënt

St. Antonius Ziekenhuis 200x200 Biologische oplosbare stent kent veel voordelen voor patiënt St. Antonius Ziekenhuis 200x200 photo
Cardioloog  St. Antonius Ziekenhuis zet bioabsorbeerbare medicijnafgevende stent in kransslagader bij patiënt
Voor het eerst in Nederland is een oplosbare stent (scaffold) ingebracht bij een patiënt in de dagelijkse praktijk, dus buiten onderzoeksverband om. Dit gebeurde tijdens een dotterbehandeling door cardioloog Maarten Jan Suttorp in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Hij bracht de oplosbare medicijnafgevende stent via de pols in, met als voordeel dat er maar een klein sneetje gemaakt hoefde te worden. Deze innovatieve manier van opereren (minimaal invasief) gebeurt dagelijks in het St. Antonius Ziekenhuis. Het gebruik van de nieuwe oplosbare stents is van groot belang voor de behandeling van hartziekten in de toekomst.

Wereldwijd is deze stent (scaffold: oftewel tijdelijke ondersteuning van de slagader) nu bij meer dan 500 patiënten ingebracht, maar dan alleen in studieverband. De resultaten zijn succesvol; na ongeveer 2 jaar is de stent opgelost en het vat dat eerst vernauwd was blijft openstaan. De biologische oplosbare stent bestaat uit dun en doorzichtig materiaal (melkzuur) en heeft veel voordelen. Hij is oplosbaar, waardoor de patiënt geen metaal in zijn lichaam heeft. Daarmee zijn onderzoeken waarbij MRI of CT gebruikt worden beter te interpreteren doordat er geen metaal (wat soms storingen geeft) aanwezig is. Daarnaast is de patiënt makkelijker te opereren doordat er (uiteindelijk) geen stent in het lichaam achter blijft.

De patiënt zelf is zeer tevreden: “Het is allemaal vlekkeloos verlopen. Ik ben uitermate positief. Ik ben in de middag tegen half 3 geopereerd en was de volgende ochtend alweer thuis. Ook het feit dat ik via de pols ben geopereerd is heel fijn, daardoor ben ik direct na de operatie op de been.”

Vooralsnog komt niet iedere patiënt automatisch in aanmerking voor een biologische oplosbare stent. Aandachtspunten zijn onder andere de grootte van het kransslagvat, de plek waar de vernauwing zich bevindt, of er wel of niet kalk aanwezig is, of er wel of geen grote zijtakken op de plek van de vernauwing zijn, en of het vat bijvoorbeeld volledig afgesloten is.

Bron: medical facts (ingekort).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevolkingsonderzoek darmkanker gaat sterfte terugdringen

darmkanker bevolkingsonderzoek Bevolkingsonderzoek darmkanker gaat sterfte terugdringen  darmkanker bevolkingsonderzoek photo
Alle Nederlanders tussen 55 en 75 jaar krijgen in 2013 voor het eerst een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. VUmc is nu al bezig met het ontwikkelen van een nieuwe testmethode. “Vroegdiagnostiek is voor ons een belangrijk speerpunt”, zegt Gerrit Meijer, hoofd pathologie.

“Darmkanker komt veel voor in Nederland. Meer dan tienduizend mensen per jaar krijgen het en grofweg de helft van hen overlijdt er uiteindelijk aan”, legt Gerrit Meijer uit. “En dat terwijl darmkanker zich heel goed leent voor voegdiagnostiek. Onderzoek heeft aangetoond dat je met dit soort testen de sterfte kunt terugdringen met 15 tot 20 procent. Dan praat je al gauw over zo'n vijftienhonderd mensen per jaar.”

Voorbereiding
VUmc is al sinds 2005 betrokken bij de voorbereidingen van het bevolkingsonderzoek, dat wordt ingevoerd op advies van de Gezondheidsraad. In het voorjaar van 2011 heeft minister Schippers definitief besloten om in 2013 met de geleidelijke invoering te beginnen. Uiteindelijk krijgt iedereen tussen
de 55 en 75 jaar om de twee jaar een uitnodiging om voor het bevolkingsonderzoek een ontlastingsmonster op te sturen, in een speciaal buisje.
Laboratoriummedewerkers onderzoeken de monsters vervolgens op sporen van bloed. Zo nodig worden de deelnemers dan uitgenodigd voor een coloscopie, een kijkonderzoek van de dikke darm. Zo kan darmkanker steeds vaker in een vroeg stadium worden opgespoord waardoor nog genezing mogelijk is.

Bron: medicalfacts (ingekort)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 08-03-2012

Bestuurswisseling bij Koninklijke EHBO Eijsden.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 6 maart 2012 van de afdeling Eijsden van de Koninklijke EHBO werd afscheid genomen van de voorzitter mw. Han Rozenhout. Zij trad af na vijf jaar voorzitterschap en 32 lidmaatschap van de vereniging. Met algemene stemmen werd haar opvolgster benoemd, mw. Sylvia Bleeser. Sylvia is al vele jaren zeer actief lid van de vereniging, is een ervaren eerste hulpverlener en heeft bestuurservaring.

Wij wensen Sylvia veel succes in haar nieuwe functie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 09-02-2012

Vaak koppen gevaarlijk voor het brein

kopbal Aflevering Labyrint: Vaak koppen gevaarlijk voor het brein kopbal photoVoetballers die vaker dan 1000 keer per jaar koppen hebben een vergrote kans op hersenletsel. Dit ontdekte neuropsycholoog Michael Lipton na het scannen van de hersenen van amateurvoetballers.
In Nederland lopen jaarlijks 11.000 voetballers hersenletsel op, zo stelt Consument en Veiligheid. 3500 daarvan belanden bij de Eerste Hulp. Van boksen was al langer bekend dat de vele knock-outs en hersenschuddingen kunnen leiden tot Alzheimer en Parkinson. Bij voetbal werd eind jaren negentig al door wetenschappers aan de bel getrokken over de gevolgen, echter zonder resultaat.

Dit najaar laaide de discussie over hoofdbescherming bij  voetbal op toen in een weekend zes keepers bewusteloos in het veld lagen, o.a. Tyton van PSV. Heftige incidenten zoals een trap met een voetbalschoen tegen het hoofd, leiden direct tot hersenletsel. Lipton: ‘Over een hersenschudding wordt te makkelijk gedacht. Twee hersenschuddingen achter elkaar kunnen dodelijk zijn.'

Maar niet alleen dit soort incidenten zijn gevaarlijk. Wanneer voetballers zeer regelmatig koppen, meer dan 1000 keer per jaar, kan dit op den duur voor  verschijnselen zorgen die vergelijkbaar zijn met een hersenschudding. Lipton scande de hersenen van amateurspelers. Met name structuren die te maken hebben met het geheugen en snelle visuele verwerking, bleken aangetast.

Bewegingswetenschapper Steve Broglio volgde een seizoen lang een American Football team. Elke aanvaring werd vastgelegd met sensoren in de helm. Op die manier mat Broglio de acceleratie en rotatie van de hersenen. ‘Vergelijk het met een auto ongeluk waarbij je met 35 km per uur ergens tegenaan rijdt. Je vraagt je kind toch ook niet om keihard met zijn hoofd tegen de muur te gaan bonken?'

Bron: medical facts (ingekort)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een valhelm zou ook voor schaatsers een must moeten zijn

Schaatsers zouden er verstandig aan doen een helm te dragen, vanwege het hoge risico op hoofd-/hersenletsel bij deze sport. Dat zeggen traumachirurg Wietse Zuidema en student geneeskunde Job Schimmer in een artikel op de website van Medisch Contact . Maar tot nu toe is het enthousiasme voor de helm bij schaatsers zeer gering.  Het risico op hoofdletsels is bij schaatsen veel hoger dan bij inlineskaten of rolschaatsen. Dat heeft te maken met een andere manier van vallen en opvangen van de val bij het schaatsen. Ook de ongeoefendheid van de mensen die de ijzers onderbinden om op natuurijs te schaatsen speelt een rol.

Bij andere wintersporten zoals skiën en snowboarden heeft het verplicht stellen van de helm geleid tot een afname van het risico op hoofdletsel tot wel 60 procent. Schaatsers echter dragen maar zelden een helm. Eerder onderzoek bij schaatsers liet zien dat het percentage rond de 2 procent ligt. Zuidema en Schimmer inventariseerden de stand van zaken op een Amsterdamse kunstijsbaan: 17 van de 403 bezoekers droegen een helm. Veel van hen deden dat naar aanleiding van een valpartij.

Bron: Medical facts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaatsen negen keer gevaarlijker dan gemiddelde sport

Schaatsen is negen keer gevaarlijker dan een gemiddelde sport. Dat blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid. Per 100.000 uur dat er geschaatst wordt, wordt er 77 keer een bezoek gebracht aan de Spoedeisende Hulp op het ziekenhuis.

Schaatsen negen keer gevaarlijker dan gemiddelde sport

Dat is veel meer dan de 8,6 keer per 100.000 uur die de gemiddelde sporter aan zijn broek krijgt. Consument en Veiligheid baseerde zich op de cijfers van de Spoedeisende Hulp van 2006-2010. In die periode meldden zich gemiddeld 6900 schaatsers bij de eerstehulppost.

Veel botbreuken

De cijfers fluctueren wel sterk, omdat de ene winter strenger is dan de ander. Zo belandden er in de strenge winter van 2008-2009 maar liefst 13.000 mensen bij de Spoedeisende Hulp. De meeste schaatsers melden zich met botbreuken, maar ook (ernstig) hersenletsel komt voor.

Bron: RTL.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlander wil levens redden met bloeddonatie

bloedtransfusie1 300x199 Nederlander wil levens redden met bloeddonatie bloedtransfusie1 300x199 photoDriekwart Nederlanders bekend met bloeddonorschap
Het leven van een ander redden is voor Nederlanders de belangrijkste reden om bloed te doneren. Dat daardoor de kans groter wordt dat zij zelf ooit gered worden, is voor een kwart een reden. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder 1.059 respondenten, uitgevoerd in opdracht van Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 1 op de 5 Nederlanders meer geneigd is om bloed te doneren als hij een donor kent. 56 Procent van de Nederlanders is bekend met bloeddonorschap door vrienden en kennissen. Robert Heckert, woordvoerder van Sanquin, wijst naar de groeiende rol van social media bij de bekendheid van bloeddonatie: ‘We zien dat veel bloeddonors twitteren of facebooken als ze bloed gaan geven. Zo raakt de vriendenkring er al snel bekend mee.'

Driekwart bekend met bloed geven
Driekwart van de Nederlanders weet dat bloeddonatie bestaat. Heckert: ‘Dat is goed nieuws. Sanquin blijft streven naar optimale informatievoorziening om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van het belang van bloeddonatie.' Het leveren en produceren van bloed en geneesmiddelen die uit bloed worden gemaakt, redden veel levens. ‘Niet alleen door transfusie zelf, maar ook doordat we onderzoek uitvoeren waarmee we de kennis over bloed en transfusiegeneeskunde bevorderen', aldus Heckert.

  De belangrijkste redenen om bloed te geven:

1.     Levens redden (66 procent)
2.     Een ander helpen (61 procent)
3.     Bloed geven zodat je ook zelf geholpen kunt worden (25 procent)

 Bron: medical facts (bewerkt)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veilig het natuurijs op

Op veel plaatsen in Nederland schaatsen mensen op natuurijs. Hartstikke leuk, maar hoe schaats je veilig?

Veilig het natuurijs op

Dikte

Het voor de hand liggendste waar een schaatser op moet letten, is of het ijs dik genoeg is. De schaatsbond KNSB houdt een gemiddelde dikte van 12 cm ijs aan om toertochten te organiseren. Voor een Elfstedentocht moet het ijs zelfs 16 cm dik zijn, maar ijs is al stevig genoeg om op te schaatsen als het 6 cm dik is, tenzij er niet te veel mensen op het ijs zijn.

Broos

De dikte van het ijs is niet de enige factor. Sommige stukken ijs kunnen broos zijn en op sommige plekken kunnen er dunnere stukken zijn. Dat is bijvoorbeeld zo onder bruggen, in rietkragen en op dichtgevroren wakken en bijten. Op grote stukken of snelstromende stukken water kan het ijs heel wisselend van dikte zijn. Smalle sloten, ondergelopen stukken land en overstroomde uiterwaarden zijn betrouwbaarder.

Wak

Wat als je toch in een wak rijdt of door het ijs zakt? Het is niet zo makkelijk om uit een wak te komen: de randen van een wak zijn door het water erg glad en brokkelen makkelijk af. Daarom wordt aangeraden om op natuurijs altijd een ijspriem en een touw mee te nemen. Met de priem kan de in het wak gereden schaatser in het ijs prikken en zich uit het water trekken. Ook kunnen omstanders een touw of koord gooien.

Geen paniek

Wie onder het ijs schiet, moet proberen niet in paniek te raken. Zoek een donkere plek in het ijs als de ijsvloer schoon is: dat is het wak. Als er sneeuw en dergelijke op het ijs ligt, dan ziet het ijs er donker uit. Zoek dan naar een lichte plek om het wak te vinden.

Wakrijder

Als je iemand anders in een wak ziet rijden, blijf dan uit de buurt van het wak: rondom de opening is het ijs onbetrouwbaar. Roep of haal hulp, stel de wakrijder gerust en gooi een touw of een sjaal naar hem toe zodat je hem uit het wak kunt trekken.

Tips

De KNSB raadt alle (toertocht)schaatsers aan om goed voorbereid het ijs op te gaan:

· Gebruik ingereden schaatsen om blaren en blessures te voorkomen.

· Ga niet alleen op pad.

· Schaats niet in het donker.

· Laat weten waar je heen gaat.

· Eet en drink voldoende.

· Let op bij wakken, kluunplaatsen en bruggen.

· Neem een rugzak met extra kleding, veters en eten en drinken mee.

· Pak ook wat EHBO-spulletjes en een aluminiumdekentje mee in.

· Neem een ijspriem en een werpkoord mee.

Bron: RTL.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 29-01-2012

 UMC St Radboud lanceert drie nieuwe apps   photoUMC St Radboud lanceert apps voor patiënten

Het UMC St Radboud heeft drie nieuwe iPhone-apps voor patiënten in de iTunes-store gezet: MijnMedicatie, HealthTalk en MijnZorgBoek. De apps moeten patiënten helpen om meer regie over hun gezondheid te voeren.

Dit meldt Skipr . MijnMedicatie laat patiënten barcodes van medicijnen scannen en een overzicht maken voor huisarts of apotheker. HealthTalk vertaalt zinnen die in de spreekkamer van pas komen tussen verschillende talen. Met MijnZorgBoek kunnen patiënten notities over hun gezondheid snel delen met hun arts.

Platforms

De drie apps zijn voorlopig alleen beschikbaar voor de iPhone en de iPad. Aan versies voor Android en Windows Phone wordt gewerkt, meldt het ziekenhuis. Bovendien wil het Radboud de app MijnZorgBoek uitbreiden met extra modules.

Bron: artsennet.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 11-01-2012

Stofzuigers slecht voor je gezondheid?

BRISBANE - Ga jij regelmatig je huis door met de stofzuiger om het te ontdoen van stof, vuil en bacteriën? Uit nieuw onderzoek blijkt dat sommige stofzuigers meer kwaad doen dan goed.

De Australische onderzoekers ontdekten dat sommige stofzuigers juist fijn stof en bacteriën terug de lucht in bliezen. Deze kunnen infecties en allergieën veroorzaken.

Voor het onderzoek werden 21 stofzuigers van 11 verschillende fabrikanten. De stofzuigers waren van 6 maanden tot 22 jaar oud, waaronder merken als Dyson, Electrolux, iRobot, Hoover en Sanyo. De onderzoekers maten 62 verschillende luchtemissies.

Luchtvervuiling

Bij allen kwamen bacteriën, stof en allergenen terug in de lucht. Nieuwere en duurdere stofzuigers zorgden over het algemeen voor minder luchtvervuiling dan de oudere en goedkopere modellen. Ook bij stofzuigers waarbij gebruik gemaakt werd van speciale filters bleken niet veel minder stof en bacteriën te verspreiden. Het niveau van stof en bacteriën was slechts iets lager dan van de stofzuigers die niet gebruik maakten van deze speciale filters. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Environmental Science & Technology. De Australische onderzoekers ontdekten dat sommige stofzuigers juist fijn stof en bacteriën terug de lucht in bliezen. Deze kunnen infecties en allergieën veroorzaken. Voor het onderzoek werden 21 stofzuigers van 11 verschillende fabrikanten. De stofzuigers waren van 6 maanden tot 22 jaar oud, waaronder merken als Dyson, Electrolux, iRobot, Hoover en Sanyo. De onderzoekers maten 62 verschillende luchtemissies.

 

Bron: Gezondheidsnet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 11-01-2012

Zoals bekend moest het programma voor de les van gisteren, dinsdag 10 januari 2012, worden gewijzigd.
Lonny van Noorden heeft de les verzorgd. Ondanks dat dat op hele korte termijn diende te gebeuren, is het haar gelukt er een hele leuke en vooral leerzame avond van te maken in spelvorm.
Zij had beloofd de uitslag nog te laten weten.

Hier de uitslag van de les:

Op de eerste plaats zijn geëindigd:         Wendy Lemmens en Josien Pinckaers

Op de tweede plaats                   :        Stephan Warnier en Karen Wojcik

Op de derde plaats                      :        Martine Piters en Marie-Jose Neven

Met behulp van de spelleiders: Chris Pinckaers, Jos Wiersma, Silvia Bleeser en Jean-Marie Wolfs was het een fijne les .

De prijzen worden bij de volgende les(sen) uitgereikt.

Hartelijk dank voor jullie enthousiast meedoen en positieve reacties. Deze lesvorm is zeker voor herhaling vatbaar!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 11-01-2012

Mededeling:

In oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen. Nieuwe regels zorgen er onder andere voor dat u in de toekomst minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit en dat u sneller kunt opzeggen. In principe mag er nog maar stilzwijgend verlengd worden met maximaal één maand. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2012 in werking getreden.

Mag nu een abonnement of lidmaatschap zomaar stilzwijgend verlengd worden? Ja, dat mag. Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een krant of tijdschrift. Of een jaarlidmaatschap bij een sportschool. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar vaak wordt het abonnement daarna automatisch (stilzwijgend) verlengd. Dat mag, maar dit moet dan wel in de algemene voorwaarden staan. En uw abonnement mag nooit automatisch verlengd worden voor een periode langer dan één jaar.

Hierdoor wordt – onder meer - een einde gemaakt aan de maatschappelijk ongewenste situatie dat overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken of tot het geregeld doen van verrichtingen (abonnementen) en lidmaatschappen worden verlengd, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.

Lidmaatschappen van verenigingen

Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of van leden bij een afdeling: Wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.

In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 3-01-2012

Beste leden,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

Zoals al aangekondigd op de website in november 2011, ontkomt ook de afdeling Eijsden van de Koninklijke EHBO niet aan kostenstijgingen. In het afgelopen lesseizoen en ook het lopende seizoen is het aantal lessen uitgebreid. Zo zijn er dit jaar meerdere AED-lesavonden en zijn er lessen Verbandleer ingevoerd, vanwege de nieuwe eisen, die door de diplomaverstrekker aan het EHBO-diploma worden gesteld. Bovendien heeft de diplomaverstrekker, Het Oranje Kruis, de prijs van de verlenging van het EHBO-diploma verdubbeld. De huur van het leslokaal stijgt en ook onze verbruikskosten.

Dat heeft het bestuur ertoe genoodzaakt om de contributie van dit jaar met ingang van 1 januari 2012 te verhogen met €. 2,50 naar €. 27,50 per jaar.

Zoals ik je al eerder heb laten weten, zijn er meerdere ziektekostenverzekeringen, die deze kosten gedeeltelijk vergoeden. Informeer bij je verzekeraar.

Onze penningmeester, Jean-Marie Wolfs, zal je de komende tijd weer de rekening van de contributie 2012 doen toekomen.

Mocht u nog vragen heb, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Koninklijke EHBO, afdeling Eijsden,

Raymond

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 3-01-2012

Persoonlijke zorgcommunity nu voor iedereen beschikbaar!

samenwerking 200x200 Persoonlijke zorgcommunity nu voor iedereen beschikbaar! samenwerking 200x200 photoVanaf vandaag is het zo ver: iedereen heeft toegang tot zijn eigen persoonlijke zorgcommunity! Wanneer u nu inlogt op MijnZorgnet.nl ziet u een extra tabblad bovenaan het scherm: Mijn Zorgcommunity .

Vanaf begin oktober was er al een testversie van de persoonlijke zorgcommunity beschikbaar op MijnZorgnet. In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het verder verbeteren van deze testversie, mede naar aanleiding van input van leden van de community “beta persoonlijke zorgcommunities”.

•  Wat is de Persoonlijke Zorgcommunity?
Uw Persoonlijke Zorgcommunity is een extra beveiligde omgeving waar u zelf uw zorgteam kunt samenstellen. U beslist wie u uitnodigt als lid van uw zorgteam. De leden van dit zorgteam kunt u uitnodigen voor overleg. Uw persoonlijke zorgcommunity is ook de plek waar u, samen met uw zorgteam, uw medische gegevens bijhoudt. In uw persoonlijke zorgcommunity staat ú centraal in uw eigen zorgproces

Bron: Medical facts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 3-01-2012

Twee extra symptomen van beroerte ontdekt

BAARN - Onderzoekers van de University Hospitals of Leicester hebben twee nieuwe symptomen vaststgesteld waar je een beroerte aan kunt herkennen.

Foto:  Gezondheidsnet

Nu wordt er gebruik gemaakt van het internationale ezelsbruggetje 'FAST' om een beroerte te herkennen. In het Nederlands is dit vertaald als GAST: gezicht-arm-spraak-test.

Een scheefhangende mondhoek, zwalkende armen en problemen met de spraak kunnen duiden op een beroerte .

Volgens Ross Naylor kunnen niet drie, maar vijf symptomen erop duiden dat iemand een beroerte heeft. Volgens Naylor zijn ook zwakte in de benen en verlies van het gezichtsvermogen verschijnselen waar je op moet letten.

"De FAST-campagne was succesvol, maar het is belangrijk dat mensen weten dat ze ook op zwakte in de benen en zichtverlies moeten letten. Ik ben bang dat als mensen dit niet weten, ze bij deze symptomen niet aan een beroerte denken.", aldus Naylor.

Bruikbaar

Simon Cook van de Britse Beroertestichting vindt FAST nog steeds een bruikbaar ezelsbruggetje. Je kunt het makkelijk onthouden en helpt je de belangrijkste tekenen die op een beroerte duiden te herkennen.

"Er zijn misschien meer symptomen , maar het belangrijkste is dat mensen onthouden dat ze snel moeten handelen als iemand een beroerte krijgt en meteen 112 bellen.", reageert Cook.

Bron: NU.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 10-11-2011

Vergoeding contributie.

Het Oranje Kruis, de diplomaverstrekker, heeft haar tarieven voor het verlengen van het EHBO-diploma aanzienlijk verhoogd. Die kosten zijn bijna 50 % gestegen tot €. 9.95 per certificatie. Hierdoor zullen wij genoodzaakt zijn de jaarcontributie volgend jaar enigszins te verhogen. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden de contributie deels (doorgaans 50%). Zodra de nieuwe jaarcontributie bekend is, wordt dat per e-mail bekend gemaakt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 2-11-2011

Het Beste Zorgidee van 2011 is hergebruik medicijnen

28 oktober 2011

Zorgverzekeraar ONVZ heeft vandaag de winnaar van het Beste Zorgidee van 2011 bekendgemaakt. Het idee van Anja Vissers uit Castenray is de winnaar. Het heet ‘Bij de apotheek geretourneerde medicijnen hergebruiken door middel van vacuüm sealen'. Zij ontving hiervoor de prijs van 10.000 euro.

Anja Vissers wil met haar idee de kosten in de zorg drastisch terugdringen. Vissers: “Het idee is om voordat medicatie de apotheek verlaat, de medicatie per doosje vacuüm te sealen. Als de medicatie retour komt bij de apotheek ter vernietiging kan deze worden teruggenomen, gecrediteerd en hergebruikt voor derden. Er zijn kleine meetapparaatjes beschikbaar die de bewaarcondities, zoals temperatuur kunnen bijhouden. Zo kun je zien of de patiënt ook adequaat de aanbevolen bewaarcondities heeft gevolgd." Vissers kwam op het idee doordat ze dagelijks in haar functie als apothekersassistente te maken krijgt met het weggooien van medicijnen. Dit idee zou volgens haar aanzienlijk kostenbesparend werken.

Bron: Zorgvisie.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leer eerste hulp verlenen

Het zal je maar gebeuren. In en rond het eigen huis vinden de meeste ongelukken plaats. Wat doe je dan? Hoe stelp je bijvoorbeeld die bloeding op een goede manier? Kortom misschien is wel tijd om te leren hoe eerste hulp verlenen moet. Dat kan bij de Koninklijke EHBO, afdeling Eijsden. Al meer dan dertig jaar!

Eerste hulp verlening leer je niet achter een pc of uit een boek, maar vooral door te doen. Praktijk is van groot belang. Haal het eerste hulp EHBO diploma en voel u een stuk zekerder als er iets gebeurt.

Het draagt ook nog bij aan een veiligere omgeving.

Onze cursus start op woensdag 11 januari 2012. De kosten bedragen €. 160, - voor 13 lessen én het examen (inclusief extra les over verbandleer, reanimatie/AED, kosten examen en diploma en alle lesmateriaal!).

Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website: www.ehboeijsden.nl of mail of bel de secretaris Raymond van der Burgt, tel. 043-4092171; e-mail EHBO@burgt.nu .

 

Aarzel niet, gewoon doen.

De Koninklijke EHBO leert helpen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 27-10-2011

Vieze bureaus slecht voor de gezondheid

Zijn er in uw organisatie werknemers die regelmatig een boterham achter hun bureau eten? Wijs hen er dan op dat ze na het verorberen van de lunch hun werkplek goed moeten schoonmaken. Vieze bureaus zijn namelijk een belangrijke bron van ziektekiemen. Vooral in open kantoorruimtes is dit een risico omdat de bacteriën ook andere werknemers kunnen besmetten.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van alle bacteriën die zich op hun toetsenbord, beeldscherm en telefoon bevinden. Toch is het met de kwaliteit van de werkplek slechter gesteld dan mensen denken. In Ierland deed een leverancier van kantoorartikelen onlangs onderzoek naar de hygiëne in kantoorruimtes. In het onderzoek werden op tweederde van de toetsenborden bacteriën gevonden, waarbij er op sommige toetsenborden zelfs schimmel groeide. Ook telefoons en bureaus zijn een grote bron van bacteriën. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat maar liefst tweederde van de werknemers regelmatig luncht achter zijn bureau, zonder daarna dat bureau weer schoon te maken. Dit is een ideale voedingsbodem voor allerlei ziektekiemen.

Regelmatig schoonmaken en handen wassen

Om de verspreiding van bacteriën en schimmels in uw organisatie te voorkomen, is het belangrijk dat uw werknemers hun werkplek regelmatig schoonmaken. Zorg ervoor dat ze regelmatig een doekje over hun toetsenbord, beeldscherm, muis, stoelleuning en bureaublad halen. Er bestaan speciale busjes met perslucht die vuil uit het toetsenbord kunnen wegblazen. Laat uw werknemers ook geregeld hun handen wassen vóór en na het gebruik van het toetsenbord. Spreek verder af dat zij hun bureau aan het eind van de dag leeg achterlaten zonder allerlei papieren, zodat de schoonmakers goed hun werk kunnen doen.

Bron: Medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 16-10-2011

Ambulances sneller door KAR

 Ambulances sneller door KAR  photoDankzij een subsidie van de provincie Gelderland zijn de ambulances van de Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Midden voorzien van het zogenaamde KAR systeem. KAR staat voor Korte Afstand Radio. Het is een systeem waarbij verkeersregelinstallaties kunnen worden benvloed door een KAR modem dat in onze ambulances is geplaatst en softwarematig alle verkeersregelinstallaties zijn ingebracht die voorzien zijn van KAR regeltechniek. Het systeem werkt in de ambulances op het moment dat deze met zwaailamp en sirene rijdt. Zonder signalen wordt geen voorrang verkregen, zodat de verkeersregeling niet onnodig wordt verstoord.

KAR werkt met behulp van GPS. Dat wil zeggen dat het systeem via GPS detecteert of een ambulance een verkeersregelinstallatie nadert die is voorzien van KAR. Wanneer deambulance het betreffende kruispunt met zwaailamp en sirene nadert worden alle verkeerslichten in alle rijrichtingen op groen gezet, zodat een vrije doortocht is gegarandeerd. gaan. Dit is in de dienstregeling vastgelegd. Voor ambulances is onvoorspelbaar in welkerichting de ambulance gaat, vandaar dat alle rijrichtingen groen krijgen.
Op de meeste kruispunten op wegen die onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland vallen zijn de verkeersregelinstallaties uitgerust met KAR, zoals de kruispunten op de Pleijroute, die voor de RAV een belangrijke aanrijroute is. Naast de provincie Gelderland heeft ook de gemeente Ede veel verkeersregelinstallaties in haar gemeente voorzien van KAR.

Door de toepassing van KAR zullen de aanrijtijden in de regio Gelderland-Midden verder kunnen verbeteren. Dat was de intentie van de provincie Gelderland, die er in de afgelopen 3 jaar met behulp van subsidies voor heeft gezorgd dat de prestaties van de ambulancezorg in de provincie Gelderland al aanzienlijk zijn verbeterd. Minstens zo belangrijk is echter, dat door de toepassing van KAR de veiligheid van de weggebruikers en die van de ambulancemedewerkers sterk wordt verbeterd. Bron: Medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 16-10-2011

Transparante huid stimuleert ontwikkeling nieuwe producten

 Transparante' huid stimuleert ontwikkeling nieuwe producten  photoDe afdeling Dermatologie van het UMC St Radboud heeft de afgelopen jaren een nieuwe methode onderzocht om met licht heel gedetailleerd in de huid te kijken. De methode kan niet alleen vaststellen of de huid ziek of gezond is, maar ook de effecten van een sliding op kunstgras of het gebruik van een scheerapparaat zijn met deze methode in beeld te brengen. De samenwerking van medici, technici en ondernemers biedt goede perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe producten zoals sportvloeren, kunstgrassystemen en ontharingsapparaten.

De huid is een ingewikkeld biologisch systeem dat ons lichaam verpakt, ons beschermt tegen binnendringers en een rol speelt bij de vochtverdamping en regulering van de lichaamstemperatuur. In de millimeter dunne huidlaag zitten allerlei onderdelen verborgen zoals de huidcellen zelf, maar ook zenuwcellen, haarvaatjes, talgkliertjes, afweercellen en haren. “Problemen met de huid kun je al vaak aan de buitenkant vaststellen”, zegt Rianne Gerritsen, dermatoloog in het UMC St Radboud en penvoerder van het project. “Maar soms moet je dieper kijken en is een biopt nodig, waarbij je een stukje huid wegneemt voor onderzoek. Het liefst zou je dergelijk onderzoek doen zónder zo'n invasieve ingreep.”

Laserlicht
Uitgerekend zo'n niet-invasieve, innovatieve onderzoeksmethode is de afgelopen jaren onderzocht door de afdeling Dermatologie van het UMC St Radboud. Wetenschappelijk onderzoeker Piet van Erp: ‘We gebruiken daarvoor een confocale microscoop die laserlicht uitzendt. Dat licht dringt de huid binnen en wordt voor een deel teruggekaatst. Op basis van het teruggekaatste licht kunnen we ongeveer een halve millimeter diep in de huid kijken. Zo krijgen we alle belangrijke onderdelen van de huid in beeld, zoals bloedvaatjes en de diverse cellagen. Zelfs afzonderlijke cellen kunnen we waarnemen en onderzoeken.'

Bron: Medical facts (bewerkt)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 12-10-2011

Uitdagende spelletjes in de zorg

Kan je beter worden of gezond blijven door een spelletje? Op die vraag geeft het congres Games for Health Europe op 24 & 25 oktober in Amsterdam waarschijnlijk een bevestigend antwoord. Ja, dat kan en het effect is wonderbaarlijk. Blijkbaar zijn wij mensen wel in voor een spelletje en motiveert het ons om te winnen. Het is dan ook niet zomaar dat zoveel grote partijen investeren in de ontwikkeling van Health Games .

Wetenschappelijk gezien begint het bewijs zich op te stapelen dat therapietrouw of tegen mijn eigen prestatie van vorige week en ik kan zien of ik voor of achter lig.

De mogelijkhedenvoor health games gaan veel verder dan therapietrouw. Spelletjes dagen mensen uit, vergrotenkennis en stimuleren vaardigheden. Zeker in de Geestelijke Gezondheidszorg zijn op dat gebied enorme ontwikkelingen gaande.Spelletjes verbinden mensen en online spelletjes in combinatie met sociale media zoals Word Feud blijken een enorme hit. Ik geloof er sterk in dat dergelijke games gericht op zorg een enorm positieve bijdragen kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen.In aanloop naar het congres hebben een aantal partners de Health20Challenge georganiseerd een wedstrijd om ideeën voor Games for Health te verzamelen en uitgebrachte spellen in het zonnetje te zetten. Ik daag u bij deze uit om met ons mee te spelen op www.health20challenge.com .

Bron: medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.bernhovenkids.nl, echt iets voor kids!

Bernhoven lanceert speciale site voor kinderen

internet 200x200 www.bernhovenkids.nl, echt iets voor kids! internet 200x200 photoVoor kinderen is een ziekenhuis best spannend. Een kort bezoekje aan de polikliniek, of een opname op de kinderafdeling is een indrukwekkende gebeurtenis. Om kinderen te informeren over hoe het in een ziekenhuis er aan toe gaat, lanceerde ziekenhuis Bernhoven een website voor kinderen op 7 oktober 2011. www.bernhovenkids.nl

De site richt zich op kinderen tot 18 jaar. Zij vinden op de site informatie over de vakgroep kindergeneeskunde in ziekenhuis Bernhoven. Voorbeelden van pagina's zijn: “Help, ik moet worden opgenomen”, “Ik heb pijn, wat dan?” en “Wie zorgt er voor me?” Alle teksten en afbeeldingen zijn afgestemd op kinderen tot 18 jaar.

Bij de lancering start een prijsvraag voor kinderen tot en met 11 jaar. Voor de jeugd tot 18 jaar start een twittercampagne. Onder de inzendingen worden iPod shuffles verloot. Kijk op www.bernhovenkids.nl

Maak kennis met Bernie
Op 7 oktober vanaf ongeveer 16.00 uur loodst Bernie de jeugdige bezoeker door de website en is ook actief op hyves en twitter: www.hyves.nl/berniebernhoven & www.twitter.com/berniebernhoven

Bron: Medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 4-10-2011

Hartveilig wonen alarmeert vrijwilligers met App

 

hartveilig 300x225 Hartveilig wonen alarmeert vrijwilligers met App hartveilig 300x225 photoVrijwilligers die worden opgeroepen te reanimeren bij een hartstilstand, kunnen  voortaan ook een melding via een App krijgen. Directeur Hans Stam van de Nederlandse Hartstichting heeft deze nieuwe App maandag 3 oktober in gebruik genomen. Door dit programma worden de getrainde vrijwilligers die in de buurt van een slachtoffer met een hartstilstand zijn, beter bereikt.

Tot nu toe werden deze vrijwilligers voor Hartveilig wonen altijd per SMS opgeroepen. Deze

methode was minder nauwkeurig omdat niet bekend was of deze vrijwilligers ook echt in de buurt waren. Tegelijkertijd kon het ook voorkomen dat mensen die normaal gesproken niet in de buurt van het slachtoffer verblijven, dat op dat moment toevallig wel zijn. Hartveilig wonen heeft daarom het Landelijk Reanimatie Oproepsysteem ontwikkeld. Bij een melding van een hartstilstand zoekt dit systeem via de navigatie op de smartphone automatisch uit wie van de vrijwilligers dicht in de buurt van het slachtoffer zijn. De bijbehorende App zorgt voor de melding.

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee vrijwilligers binnen enkele minuten met een defibrillator (AED) aanwezig zijn bij een slachtoffer; vaak veel sneller dan een ambulance. Daardoor kan eerder begonnen worden met reanimeren en wordt de overlevingkans bij een acute circulatiestilstand sterk verbeterd. Nadat de meldkamer Ambulancezorg een melding heeft gekregen van een acute circulatiestilstand, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd, worden deze vrijwilligers onmiddellijk ingeschakeld.

Hartveilig wonen verwacht door deze nieuwe App nog betere hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van een hartstilstand. Daarnaast blijft het bestaande alarmeringssysteem bestaan.

Steeds meer gemeenten hebben de afgelopen maanden besloten over te gaan op Hartveilig wonen. Recent heeft  ook de  Regionale Ambulancevoorziening Agglomeratie Amsterdam (RAVAA) besloten het systeem in te zetten voor hun 1,2 miljoen inwoners. Zij willen de verbindende schakel zijn in de acute zorgketen en AED/burgerhulporganisaties daarin opnemen.  Reden waarom zij de App van Hartveilig wonen in gebruik nemen zijn de moderne technologische mogelijkheden die de App biedt om vrijwilligers gericht te bereiken en te ondersteunen. Hartveilig wonen is verder onder meer actief in een groot deel van Gelderland en Zeeland. Inmiddels hebben ook enkele Duitse gemeenten hun interesse voor het programma getoond.

Bron: medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 2-4-2011

Elke dag 108 doden door hart- en vaatziekten

wInfographicHS108 Elke dag 108 doden door hart  en vaatziekten wInfographicHS108 photo

In Nederland overlijden per dag gemiddeld 108 mensen aan hart- en vaatziekten. Meer dan een kwart van hen is jonger dan 75 jaar. Bij vrouwen vormen hart- en vaatziekten zelfs doodsoorzaak nummer 1. Dat meldt de Hartstichting aan de vooravond van haar jaarlijkse collecteweek. In de afgelopen 37 jaar is het gemiddeld aantal sterfgevallen per dag teruggedrongen van 137 naar 108 per dag. Toch is dat aantal nog steeds erg hoog. Ter vergelijking: per dag overlijden in Nederland gemiddeld twee mensen aan verkeersongevallen.

Collecteweek
De landelijke collecteweek van de Hartstichting duurt van 3 tot en met 9 april. Op maandag 28 maart gaat de ‘108 per dag' campagne van start.
Hans Stam, directeur van de Hartstichting: “Elke dag zijn er in Nederland 108 mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten. Dit aantal moet omlaag. Voor ons staat 108 per dag dan ook voor de kansen die we hebben om een leven te redden. Daarvoor hebben we het Nederlandse publiek hard nodig.”

1 miljoen patiënten
Hart- en vaatziekten zijn ernstige ziekten die in Nederland ruim 1 miljoen mensen treffen, zowel ouderen als jongere mensen. De 108 sterfgevallen per dag bestaan uit 51 mannen en 57 vrouwen. Er overlijden 25 mensen ten gevolgen van een beroerte en 35 aan een hartstilstand. De overige 48 mensen overlijden aan andere hart- en vaatziekten, zoals hartfalen of een aangeboren hartafwijking. Grofweg de helft van alle hart- en vaatziekten is aangeboren of erfelijk bepaald, de andere 50 procent is het gevolg van iemands leefstijl.

Meer informatie:
www.108perdag.nl
www.hartstichting.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dankzij camera snellere diagnose brandwonden

GRONINGEN - De ernst van brandwonden kan binnenkort sneller en beter beoordeeld worden. Vanaf begin volgend jaar krijgen traumahelikopters en alle Spoedeisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen in ons land de beschikking over een zogenaamde 'teleburn'.

De teleburn is een camera die met behulp van speciale software in staat is een rechtstreekse beeldverbinding te maken met het Brandwondencentrum in Beverwijk. Op deze manier kan in een vroeg stadium beoordeeld worden of het slachtoffer behandeld kan worden in zijn eigen ziekenhuis of dat hij vervoerd moet worden naar een gespecialiseerd brandwondencentrum.

De camera is een initiatief van de Beverwijkse chirurg Roelf Breederveld die naar aanleiding van de Nieuwjaarsbrand in cafe Het Hemeltje in Volendam op het idee kwam. Breederveld noemt het van levensbelang dat zo snel mogelijk de juiste diagnose wordt gesteld. In Nederland zijn er op dit moment drie brandwondencentra. Namelijk in Groningen, Rotterdam en Beverwijk.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventie redt veel meer levens dan verwacht

Gezondheid 300x200 Preventie redt veel meer levens dan verwacht Gezondheid 300x200 photoJaarlijks minstens 16.000 sterfgevallen en honderdduizenden ziektegevallen voorkómen
Preventieve maatregelen die de afgelopen veertig jaar in Nederland zijn ingevoerd, hebben veel meer levens gered en ziektes voorkómen dan experts verwachtten. Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC hebben de belangrijkste maatregelen in de afgelopen vier decennia geïnventariseerd. Deze blijken minstens 16.000 sterfgevallen per jaar te voorkómen.

De bestrijding van tabaksgebruik was het allergrootste succes van preventie in deze periode: minder roken heeft geleid tot veel minder hartinfarcten en gevallen van longkanker. Tabaksbestrijding is in zijn eentje verantwoordelijk voor meer dan een derde van de vermeden sterfgevallen. Maar ook opsporing en behandeling van hoge bloeddruk en betere verkeersveiligheid door bijvoorbeeld de bromfietshelm en de aanleg van rotondes schelen jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ziektegevallen.

Lang niet al deze successen zijn even bekend. Andere voorbeelden van preventieve maatregelen die jaarlijks vele ernstig zieken of sterfgevallen voorkómen, zijn de preventie van wiegendood, de verwijdering van transvetzuren uit de voeding, en de preventie van vergiftigingen. Het boek ‘Successen van preventie' beschrijft de 22 meest aansprekende voorbeelden uit de afgelopen veertig jaar. Het boek groeide uit tot een kleine ‘canon van preventie'.

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC maakte de inventarisatie in het kader van haar veertigjarig jubileum dit jaar.

Het boek komt beschikbaar in de boekhandel. ‘Successen van preventie', 1970-2010 (met DVD). Erasmus Publishing 2011.
ISBN-13: 978-90-5235-207-7. € 24,90.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onderzoek naar intoxicatie paracetamol

paracetamol 200x183 Onderzoek naar intoxicatie paracetamol paracetamol 200x183 photoEr moet een onderzoek naar intoxicatie( vergiftiging) met paracetamol, nu het aantal vergiftigingen is gestegen sinds een aantal geneesmiddelen niet meer achter de toonbank verkocht wordt. Dat staat in het rapport ‘De balans tussen verkrijgbaarheid en veiligheid' van het Nivel, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het aantal intoxicaties met pijnstillers is tussen 1999 en 2001 gestegen van 600 naar 900 en tussen 2005 en 2008 steeg dit aantal van 1200 tot 1400, zo blijkt uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Het aantal meldingen van blootstellingen aan paracetamol bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is in de periode tussen 2005 en 2009 gestegen van 1808 tot 2631. Dit is een stijging van 45 procent, terwijl het aantal meldingen op ibuprofen in dezefde periode met 7 procent steeg.

Toonbank
Het aantal vergiftigingen met paracetamol stijgt al sinds 2001, maar stijgt sterker sinds 2007. In dat jaar werd ook de Geneesmiddelenwet ingevoerd, die onder andere voorschrijft dat zelfzorgmiddelen als paracetamol niet meer achter de toonbank verkocht hoeven te worden, maar vrij verkrijgbaar zijn in apotheek, drogist en supermarkten. De onderzoekers willen dan ook weten of er een verband is tussen de intoxicaties en de vrije verkoop van paracetamol.

Voorlichting
Uit het onderzoek blijkt verder dat er meer aandacht moet komen voor de bewustmaking van consumenten over het veilig gebruik van geneesmiddelen. Drogisten en apothekers moeten daarin ook pro-actiever zijn. Om dit te bewerkstelligen, komt er een mystery guest onderzoek, gecombineerd met toezicht.

Bron: Medical facts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 2-2-2011

Meldactie: is het overzicht van uw medicijnen actueel?

Meldactie Medicijnen.250 200x196 Meldactie: is het overzicht van uw medicijnen actueel? Meldactie Medicijnen.250 200x196 photoZijn uw huisarts, apotheker of medisch specialist op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt? Dragen ze wijzigingen goed over aan elkaar? En wat draagt u zelf bij aan een actueel medicatieoverzicht?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de meldactie van de NPCF. De meldactie loopt  tot 7 februari en is bedoeld voor iedereen die regelmatig en voor langere tijd medicijnen gebruikt. Door verkeerd gebruik van medicijnen belanden jaarlijks 19.000 mensen in het ziekenhuis. Elk jaar komen er 1.250 mensen om het leven door ondermeer verkeerde medicijnen of foute dosering. Veel fouten zijn het gevolg van slechte overdracht van de medicijngegevens tussen zorgverleners.

Meer informatie?
-    Bezoek de website van de NPCF of
-    Surf direct naar de website Meldactie overdracht medicijngegevens .

Bron: Medical facts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 28-1-2011

Op woensdag 19 januari 2011 presenteerde de Nederlandse Reanimatie Raad, samen met de Belgische Reanimatieraad, in Nieuwegein de richtlijnen 2010 voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen. De richtlijnen van 2005/2006 komen hiermee te vervallen.

 

Er zijn slechts enkele veranderingen van de basale reanimatie en het gebruik van de AED in de richtlijnen aangebracht. De belangrijkste staan hier op een rijtje:

•  Het bellen van het alarmnummer 112 doen we nu bij voorkeur met een mobiele telefoon.

•  De nadruk ligt op borstcompressies van goede kwaliteit die minimaal worden onderbroken.

•  Borstcompressies moeten tenminste 5 cm diep te zijn, maar niet meer dan 6 cm.

•  De frequentie van de borstcompressies in tenminste 100/minuut, maar niet meer dan 120 per minuut.

•  Gebruik van de AED is een integraal onderdeel van de basale reanimatie door leekhulpverleners.

•  Tijdens het aanbrengen van de elektroden van de AED gaan we door met het geven van borstcompressies.

•  De AED mag gebruikt worden in een vochtige omgeving, bv. in de regen of aan de rand van een zwembad. Wel moet natuurlijk de borstkas van het slachtoffer droog gemaakt worden om de elektrodes goed te laten plakken.

•  Standaard AED's mogen nu ook worden gebruikt voor het defibrilleren van baby's en kinderen als er geen kinder-AED voorhanden is.

•  Bij het reanimeren van baby's worden bij het geven van de compressies de vingertoppen, of de hand bij het reanimeren van een kind, in het midden van de borstkas geplaatst.

•  Een kleine aanpassing van de stabiele zijligging ter voorkoming van druk op de onderliggende arm: leg de dichtstbijzijnde arm van het slachtoffer in een rechte hoek met het lichaam en zorg na het draaien dat de bovenste elleboog de grond raakt. Controleer regelmatig, maar tenminste elke minuut of de ademhaling normaal blijft.

De complete richtlijnen reanimatie 2010 in Nederland en België zijn evenals de Europese Richtlijnen te downloaden van de website van de Nederlandse Reanimatie Raad: http://www.reanimatieraad.nl/content/?code=UR7DQXtgR3M26VK4TvZQhqV8NVjgWYyT .

De volledige publicatie is ook te bestellen via de webshop van de NRR voor € 4,50.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 19-1-2011

De Gifwijzer® nu ook als app. voor de iPhone en Android!

App gifwijzer 300x220 De Gifwijzer® nu ook als app. voor de iPhone en Android! App gifwijzer 300x220 photoMet de Gifwijzer® op de telefoon wint u kostbare tijd, tijd die van levensbelang kan zijn. De iPhone applicatie heeft een uitgebreide lijst met gevaarlijke en giftige stoffen en zo'n zestig foto's van giftige planten. In één oogopslag ziet u op de display of een bes, plant of stof giftig is en wat u in dat geval moet doen. Vervolgens wordt het u gemakkelijk gemaakt om 112 of de huisarts te bellen.
De afgelopen 25 jaar heeft de Gifwijzer® zich méér dan bewezen. Het is een begrip geworden bij gezinnen met jonge kinderen. De naam is zelfs in de nieuwe Van Dale opgenomen. Niet zo gek als u nagaat in hoeveel keukenkastjes de papieren gids heeft gehangen of gelegen. Maar natuurlijk gaat ook de Gifwijzer® met zijn tijd mee en is deze applicatie nu te koop in de iStore en de Android Market. Heeft u uw telefoon bij, dan heeft u ook de Gifwijzer bij u. Hiermee kunt u altijd en overal adequaat eerst hulp verlenen bij vergiftigingen.

Deze app. is in de iStore is nu ook gemakkelijk te vinden op de woorden kind , kinderen en ouders .

 

Bron: Medical facts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 11-1-2011

Winterhanden, Wintervoeten en Wintertenen?: Warm aankleden!

winterhanden mf 270x300 Winterhanden, Wintervoeten en Wintertenen?: Warm aankleden! winterhanden mf 270x300 photoAls een gevoelige huid aan buitensporige koude wordt blootgesteld, kunnen er kleine, jeukende, rode zwellingen op de huid ontstaan. Deze zijn pijnlijk en ontstaan meestal op tenen en vingers. Iemand heeft dan winterhanden of wintervoeten. De behandeling van winterhanden en wintervoeten/tenen is niet-medicamenteus. Het advies is algeheel warme kleding te dragen, dus niet alleen de extremiteiten en eventueel wisselbaden. Thermo-handschoenen, -sokken of kousen zijn hiervoor zeer geschikt. Meestal verdwijnen de symptomen vanzelf en is er geen specifieke behandeling nodig. Bij ernstige jeuk of huidbeschadigingen, kan een verzachtende zalf of crème voorschrijven.

De zwellingen ontstaan door een afwijkende reactie van een gevoelige huid op koude of lagere temperaturen dan normaal. Een normale reactie op koude is dat de kleine haarvaten die bloed onder de huid vervoeren, zich samentrekken om te voorkomen dat het lichaam te veel warmte verliest. Wordt het warmer, dan verwijden de haarvaten zich weer en herstelt de bloedtoevoer naar de huid zich. Bij winterhanden en wintervoeten vindt dit proces in extreme mate plaats.

Winterhanden en wintervoeten komen meestal voor bij mensen die op koude plaatsen werken en bij mensen die ‘s winters geen warme kleding dragen. Ook ouderen, mensen met bloedarmoede en mensen die niet regelmatig bewegen, krijgen vaak winterhanden en wintervoeten. Onder koude omstandigheden ontstaat een licht brandend, jeukend of soms een tintelend gevoel op handen en voeten. Vingers en tenen zijn meestal gevoelloos en zien er bleek uit. Eenmaal in een warmere omgeving, bijvoorbeeld voor de kachel, wordt het jeukende en brandende gevoel meestal sterker. Soms zijn delen van de huid rood en opgezet. Ook kunnen er blaren ontstaan. Als deze open gaan, kunnen ze geïnfecteerd raken en complicaties veroorzaken.

 

Bron: Medical facts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 6-1-2011

Pas op met iPod en mp3-speler in het verkeer

Pas op met iPod en mp3-speler in het verkeer

Je ziet het steeds vaker: mensen die fietsen, lopen of autorijden met de oortjes van een iPod of mp3-speler in hun oren. Natuurlijk is het leuk om zoveel mogelijk naar je favoriete muziek te kunnen luisteren, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Zo gaan er steeds meer stemmen op om i-Pods en mp3-spelers op de fiets te verbieden.

Volgens trambestuurders en bus- en vrachtwagenchauffeurs ontstaan er vooral in de stad vaak gevaarlijke situaties door het gebruik van iPods. Een Amsterdamse wethouder wil daarom dat luisteren naar iPods en andere muziekspelers op de fiets wordt verboden.

Waarschuwingssignaal gemist
Gelukkig gebeurt het niet vaak, toch vallen er vooral onder jongeren doden door het luisteren van muziek in het verkeer. Als hun muziekspeler hard staat, horen ze waarschuwingssignalen van tram en trein vaak niet en bestaat het risico dat er een ongeluk gebeurt. Daarnaast zijn deze verkeersdeelnemers veel minder geconcentreerd in het verkeer. Ze reageren veel trager als er onverwacht iets gebeurt en begaan meer overtredingen dan andere bestuurders, nog los van het feit dat ze ziekenwagens niet horen aankomen.

Voorlopig geen verbod
Ook al lijkt het logisch muziekspelers te verbieden in het verkeer, toch zal er voorlopig geen iPodverbod komen. De voornaamste reden zou zijn dat de risico's volgens minister Eurlings van Verkeer meevallen zolang de muziek niet te hard staat. Bovendien is een controle op een dergelijk verbod volgens hem vrijwel onhaalbaar, vooral bij langharige mensen.  Des te meer reden om er zelf voor te zorgen dat je de muziek niet te hard draait en het gebruik van muziekspelers in druk verkeer tot een minimum beperkt.

Bron: Dokter dokter.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update: 6-1-2011

Superverband voor brandwonden

Superverband voor brandwonden

Ernstige brandwonden zijn straks veel beter te behandelen met een in ons land bedacht zelfreinigend verband dat zelfs een week kan blijven zitten.

Zelfs als het enkele dagen op een met zalf behandelde open brandwond zit, plakt het niet vast. Hierdoor behoort het uiterst pijnlijke lostrekken van vervuild gaas in de toekomst tot het verleden.

Speciale plasmatechniek van TNO
Het uit vier lagen bestaande verband is lang op het lichaam houdbaar door een speciale plasmatechniek van TNO. Het voert wondvocht af en houdt schadelijke bacteriën en vuil buiten.

Verpleegkundigen krijgen meer tijd
Het verband wordt primair ontwikkeld voor de krijgsmacht. Eén op de zes militairen krijgt brandwonden. De intensieve verzorging die de verzorging van brandwonden vergt, slokt liefst 90 procent van de verpleegtijd op. Als het verband langer kan blijven zitten, hebben verpleegkundigen meer tijd voor de andere gewonden. 
De vinding biedt bovendien uitkomst voor mariniers of commando's die geheime missies uitvoeren op ver vooruit geschoven posten. Als zij brandwonden oplopen, kunnen ze niet direct medische hulp krijgen, maar met het nieuwe zelfreinigende verband kunnen ze het een tijdje uitzingen

Superverband ook voor 'gewone' ziekenhuizen
Defensie benadrukt dat het de bedoeling is de vinding zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor medische behandeling van brandwonden in 'gewone' ziekenhuizen en brandwondencentra voor burgers in Nederland. 'Er komt een adviesgroep met experts uit de medische wereld. Die kan meedenken over de vraag hoe een voor de markt acceptabel product er moet gaan uitzien', aldus zegsman Maurice Piek. Dat kan echter nog jaren duren, omdat zo'n nieuw product eerst door een aantal keuringen heen moet.

Door: redactie Nursing
Bron: De Telegraaf