Jaarprogramma herhalingslessen 2023-2024 KNV EHBO afdeling Eijsden: De lessen worden gegeven bij Pisartlaan 1, 6245SK, Eijsden.

Wel willen we jullie er op attenderen dat jullie minimaal 6 lessen aanwezig moeten zijn.

Als er nog vragen zijn, dan hoor ik die natuurlijk graag.

We hopen jullie allemaal weer te zien tijdens de herhalingslessen!

Met vriendelijke groet,

Anneke van Noorden

Secretaris EHBO vereniging Eijsden


Nieuwe eindtermen (verbandleer)

Door de diplomaverstrekker, Het Oranje Kruis, zijn de zogenaamd eindtermen veranderd. De AED was al een verplicht onderdeel van het EHBO-diploma geworden en verbandleer is dat nu ook. Dat houdt in dat de leden die géén aantekening Verbandleer hebben (staat op je diploma als je die aantekening hebt) een extra les dienen te gaan volgen komende maanden. Onze docente Lonny van Noorden is een les aan het ontwikkelen. Er wordt dan gewerkt met verbanden en de nieuwe soorten verbandmateriaal zal zij laten zien. Ook komt er schriftelijk informatie bij. Kortom nogal wat werk, waar zij doende mee is. De extra les kost helaas ook extra geld. Er wordt namelijk behoorlijk veel materiaal gebruikt en dat kost natuurlijk geld. De prijs van de extra les is €. 15, -.