Het bestuur*:

Voorzitter: Sylvia Bleeser.

Secretaris: Anneke van Noorden, Klaproos 17, 6245TP, Eijsden, 06-421577617.

Penningmeester: Jean-Marie Wolfs, Achter de Lang Haag 4, 6245HM, Eijsden, 043-4093689.

Kaderinstructeur: Lonny van Noorden, Beezepool 20, 6245JK, Eijsden, 043-4092314.

Adviserend bestuurslid: Bart Jeurissen

Postadres Koninklijke EHBO, afdeling Eijsden: Klaproos 17, 6245TP, Eijsden.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Eijsden stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij doet dat door het geven van (praktische) lessen voor het behalen van het diploma Eerste hulp, het in stand houden van opgedane kennis door het geven
van herhalingslessen, het verlenen van assistentie bij evenementen en het geven van voorlichting aan niet-leden door middel van lezingen, cursussen, e.d.

* De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.